สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล
คลิกสร้าง ออกแบบตาราง
เลือกแหล่งข้อมูลจากตารางชื่อ personal
เลือกจากทุกฟิลด์ มาแสดงผลบนฟอร์ม ตั้งชื่อฟอร์มเป็น Frm_posonal
*** ปรับรูปแบบ และตำแหน่งของแบบฟอร์ม ให้เรียบร้อย ตามที่เราต้องการ


ทดสอบการบันทึกข้อมูล สำหรับใช้ในการ เรียนรู้ และทดสอบระบบ ประมาณ 5-10 ทะเบียน

รวมทั้งแนะนำ การสร้างปุ่มคำสั่งในการควบคุมระเบียน
การเพิ่มส่วนหัวส่วนท้ายของแบบฟอร์ม
การวางปุ่มคำสั่ง ควบคุมการทำงานฟอร์ม
ปุ่มไปยังระเบียนแรก
ระเบียนก่อนหน้า
ระเบียนถัดไป
ระเบียนสุดท้าย
การเพิ่มระเบียนใหม่
การบันทึกระเบียน
ปุ่ม การดำเนินการฟอร์ม พวก ปิดฟอร์มPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า