แนะนำ Survey123 For ArcGIS

โปรแกรมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด การตัดสินใจที่ดีกว่า มาจากข้อมูลที่ดีกว่า Survey123 For ArcGIS เป็นโปรแกรมทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถทำงานในระบบก้อนเมฆ Cloud ทำให้ Survey123 For ArcGIS มีความสมบูรณ์ เป็นกลางในการ ตอบโจทย์การทำงาน การนำเสนอข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมุล
หลักการทำงานของ Survey123 For ArcGIS
ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม รวบรวมข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ  โดยง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม รองรับหลายภาษา
รวบรวมข้อมูลผ่านเวบ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้งาน ในขณะตัดสัญญาณเน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว
การ upload ข้อมูลที่รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง

สรุปหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน ง่ายๆ ของ Survey123 For ArcGIS
ขั้น 1 การออกแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูล
ขั้น 2 ผู้ใช้งาน ลงื้นที่สำรวจข้อมูล ตามแบบฟอร์มทีีกำหนด เช่น ข้อมูล เชิงิกัด ตำแหน่ง สภาพปัญหา
ขั้น 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสำหรับ Survey123 For ArcGIS เปิดให้ผู้สนใจ ได้ทดสอบ ทดลองใช้งาน ฟรีเป็นเวลา 21 วัน
สามารถ ไปศึกษา เพิ่ม หรือทดสอบการทำงานได้ที่เว็บ https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview

** การลงทะเบียนใช้งาน จะใช้ข้อมูล email

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า