สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 4


ตอนสุดท้ายของเซตนี้
ตอนที่ 4 การสร้างคำสั่งในการสืบค้นข้อมุล

การเพิ่มส่วนการสืบค้นข้อมูลเพิ่ม กล่องข้อความ txtsearch และปุ่มคำสั่ง Cmd_search ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม ในการค้นหาพนักงานจาก ชื่อ หรือ นามสกุล 

จากนั้น เพิ่มการออกแบบรายงานชื่อ posonal เอาข้อมูลทั้งหมด มาทำรายงาน คือ เอาทุกฟิลด์ 
เพิ่มปุ่มคำสั่ง พิมพ์ รายงาน พนักงาน ที่ตรงกับ ผลการค้นหา จากกล่องข้อความ txtsearch 

การสร้างรายงาน ข้อมูล พนักงาน
แหล่งข้อมูลตารางหลัก posonal
ปรับ ตำแหน่งและขนาดของ รูปภาพให้ เหมาะสม

ทดสอบระบบ ค้นหา ชื่อ หรือ นามสกุล
คลิกปุ่ม มุมมองก่อนพิมพ์ จะได้ ข้อมูล บุคคล ที่ต้องการ ตามช่องการค้นหา และพิมพื รายงาน ออกมา ได้ เลย

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า