การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหตุการณ์ On click ของ MS Access

การเขียนโค้ด เพื่อควบคุมการทำงานบน MS Access ในบางครั้ง เราอาจจะเจอปัญหา ไม่สามารถเรียกคำสั่งการทำงาน ได้ตามแนวทาง หรือ ตัวอย่าง ที่เราทำตาม Tutor  จากวีดีโอช่วยสอน หรือ บทความต่างๆ เช่น กรณีนี้ ขอนำมาแชร์ และแบ่งบัน ข้อผิดพลาด ในการเรียกคำสั่ง ในการ กรองข้อมูล หรือ สืบค้นข้อมูล โดย การเขียน Code ด้วย VB ใน Ms Access office 365
ปัญหา
นิพจน์ เมื่อคลิก เกิดข้อผิดพลาด ขณะที่ Ms Access กำลังติดต่อกับ OLE Server หรือ ActiveX
ซึ่ง ตอนแรก ที่เจอปัญหานี้เข้าไป
หลายคน ที่เป็นมือใหม่ อาจจะท้อ และงง ไป
ทำให้ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้


ทางแก้ไขปัญหา
เกิดมาจาก รหัสภาษาที่ใช้เขียน Code ไม่ตรงกัน ทางแก้ไข คือ
ไปที่แผงควบคุม หรือ Control Panel
Next ที่ Change Location

Next คลิกแทบ Adninistrative


Next คลิก Change system location

Next คลิก เปลี่ยนจาก English เป็น Thailand
ทดสอบ รันโค้ดที่เขียนบนโปรแกรม Ms Access อีกครั้ง น่าจะได้แล้ว นะ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า