สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 1

หน่วยงาน องค์กร หรือ บุคคล ที่สนใจการใช้ Ms Access ในการสร้างโปรแกรม ฐานข้อมูล เพื่อ การบันทึกข้อมูล พนักงานของ โรงงาน ห้างร้าน บริษัท เพื่อ การสืบค้น และการบริหารจัดการข้อมูล
ระดับความรู้พื้นฐาน MS Office และ พื้นฐาน การเขียนรหัสคำสั่งกึ่งอัตโนมัติ VBA

โปรแกรม Ms Access เวอร์ชั่น 2007 2010 2016 365
แนวคิดการออกแบบ ง่ายๆ
มีความต้องการ บันทึกข้อมูล ส่วนบุคคลของพนักงาน สำหรับการสืบค้น และ การบริหารจัดการ
เหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่มี พนักงานประมาณ 50 - 300 คน โดยประมาณ

เริ่มจากสร้างตารางเก็บข้อมูลส่วนตัวพนักงานของมาก่อน  ชื่อ personal

 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว  
 3. ชื่อ 
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. ที่อยู่ 
 7. วันที่เริ่มทำงาน
 8. วดป.ปีเกิด
 9. วุฒิการศึกษา
 10. สถาบันการศึกษา
 11. โทรศัพท์มือถือ
 12. รูปภาพ
 13. ตำแหน่ง
 14. แผนก
 15. เงินเดือน *** สามารถเพิ่มหรือลด ตามความต้องการของแต่ละคนได้
** สร้างตารางย่อย ชื่อ prename สำหรับเก็บข้อมูล คำนำหน้าชื่อ
id
name

*** สร้างตารางย่อย ชื่อ Province สำหรับเก็บข้อมูล วุฒิการศึกษา
id
province

*** สร้างตารางย่อย ชื่อ school  สำหรับเก็บข้อมูล สถาบันการศึกษา
id
school
*** สร้างตารางย่อย ชื่อ position สำหรับเก็บข้อมูล ตำแหน่ง
id
position
*** สร้างตารางย่อย ชื่อ Section สำหรับเก็บข้อมูล แผนก
id
section

**** ต้องการลดขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลให้เหลือเท่าที่จำเป็น โดยจะใช้การเลือกจากตารางย่อย ซึ่ง แต่ละคน สามารถปรับข้อมูลในตารางย่อยให้ ตรงความต้องการที่แท้จริงได้ ง่ายต่อการทำ

โหลดไฟล์ตัวอย่างประกอบการสอน DB posonal 
สร้างด้วย Ms Access office 365
เวอร์ชั่นต่ำกว่า เช่น 2010 สามารถเปิดได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า