วิธีสร้างแผนที่ด้วย QGIS

โปรแกรมสารสนเทศ QGIS สามารถเรียนการสร้างแผนที่ได้ จากตัวอย่างที่นำเสนอ

เพื่อนำไปพริน และแปะ ข้างฝา  ในการนำเสนอ 

จะมีภาพแผนที่ เส้นกริด ทิศเหลือ มาตราส่วน และ ป้ายข้อความ 

ทักษะอื่นๆ 

การเปลี่ยนค่าตัวแปร แสดงภาษาแผนที่

การใช้นิพจน์ของ QGIS

แหล่งไฟล์ที่ใช้ประกอบการเรียน ดาสโหลดได้จาก 

Download the Natural Earth Quickstart Kit.

Data Source [NATURALEARTH]

โหลดมาแล้ว ให้แตกไฟล์ UNZIP ออกก่อน เก็บไว้ที่ โฟลเดอร์ Download หรือ จะแยกเก็บไว้ที่ตำแหน่งอื่นๆ ก็ตามสะดวก 

เริ่มจากเปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมา 
คลิกปุ่ม Brose เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์แผนที่ จากแหล่งที่เก็บ 
ดูรูปประกอบ การเปลี่ยนภาษา โดยไปที่ Project >Properties
คลิก Variable เลือกตัวแปรภาษา เป็นภาษาอังกฤษ 


บนเมนู Project เลือก New Print Layout 
ใส่ชื่อแผนที่ ที่กำลังสร้าง 
ไปที่เมนู Add MAp แดรกเม้าส์ คลุม พื้นที่ที่ต้องการจะสร้าง Map โปรแกรมจะเรนเดอร์ภาพแผนที่เข้ามา สักพัก ก็จะได้ภาพแผนที่ ตามภาพตัวอย่าง จากนั้น กำหนดค่า scale เป็น 1000000 
และ ติ้กเลือก ช่อง Lock Layer และ ช่อง Layer styles 

จากนั้น ให้กลับมาที่หน้าต่างโปรแกรม QGIS 

และให้ติ้ก เพื่อปิดชั้นข้อมูล z5 - 1:18m และเปิด   z7 - 1: 4m

จากนั้น ให้ใช้เครื่อง Zoom ในการซูมแผนที่ บริเวณ BANGKOK  เพื่อขยายภาพให้ชัดขึ้นนิดหน่อย 


จากนั้น ก็กลับมาหน้าต่าง Print Layout window.
คลิก Add map 
แดรก พื้นที่ ตรงมุมบนซ้าย ขนาดพอประมาณ 
โปรแกรม จะเรนเดอร์แผนที่ เข้ามา ตามภาพประกอบ

จะเป็น Map2 ให้เลือก fram เพื่อใส่เส้น ตามภาพประกอบ 
item properties
เลือก Fram ใส่กรอบ Map2


วิธีการต่อไป
คลิก Map1 และไปที่แท็บ Overview เพิ่มปุ่ม Overview 

จากนั้น คลิกในช่องตัวเลือกเป็น Map2

ขั้นนี้เราจะได้  map inset ขั้นต่อมาใส่ เส้นกริดให้แผนที่ 
เลือก Map1
เลื่อนลงไปหาส่วน กริด เพิ่มปุ่ม new grid button,ตามด้วย Modify grid

คำแนะนำการตั้งค่าเส้นกริด
  ใส่ 4326 in the Filter box. เลือก  WGS84 EPSG:4326 ใน  CRS. Click OK.จากนั้น 
ปรับองศาเป็นขนาด 5 องศา

ขั้นต่อมา ติ้ก Draw coordinates box
เลือก custom  Choose Custom and click the Expression button next to it.
ใส่นิพจน์   concat(to_string(@grid_number), '° ')จากนั้น Add item ใส่แทรก กล่อง สี่เหลี่ยม ลงใน Map1
แทรก ทรูปภาพ Image เป็น ค้นหา รูปไอคอน ทิศเหนือ ตามรูปที่ชอบ
แทรก เส้น อัตราส่วนระยะทาง
แทรก Label ใส่ ป้าย BANGKOKPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า