การตีเส้นตารางและการยกเลิกเส้นตาราง Ms Excel

การเพิ่มเส้นตารางและยกเลิกเส้นตาราง Ms Excel

โปรแกรมคำนวณทางตัวเลขและบัญชี และแบ่งออกเป็นช่องๆ 

เราสามารถใส่เส้นขอบตาราง หรือยกเลิกการใส่เส้นขอบตาราง จากชุดรุปแบบที่เตรียมไว้ให้ใช้งาน Preset ง่าย ดังต่อไปนี้ 

สร้างหรือเปิดไฟล์ ตารางงาน ขึ้นมา 

นำเม้าส์ไปแกรด คลุม ช่อง ที่ต้องการ ตีเส้นตาราง 

บนเมนูบาร์ ไปที่ ไอค่อน เส้นตาราง คลิก และเลือกรูปแบบ เส้นตาราง ที่ต้องการ คลิปแนะนำ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า