วิธีการการคำนวณพื้นฐาน MS Excel

 อย่างที่เราทราบกันดีว่า โปรแกรมตารางคำนวณ Excel นั้น สามารถใช้งานคล้ายๆ กับเครื่องคิดเลขได้เลย เรามาลองศึกษาพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรม Excel กันแบบเริ่มต้น 

โดยสามารถ บวก ลบ คูณหาร โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = 

การบวก เลือกฟิล์ดที่ต้องการบวก =C3+C4 แล้ว Enter

การลบ เลือกฟิล์ดที่ต้องการลบ =C3-C4 แล้ว Enter

การคูณ เลือกฟิล์ดที่ต้องการคูณ  =C3*C4 แล้ว Enter

การหาร เลือกฟิล์ดที่ต้องการหาร =C3/C4 แล้ว Enter

การหาผลรวม เลือกฟิล์ดที่ต้องการผลรวม =SUM(A1:A10) Enter
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า