วิธีจัดกลุ่มข้อมูลด้วยคิวรี่ Ms Access

ตัวอย่างฐานข้อมูล MS Access 365 
สร้างฐานข้อมูลง่ายๆ ด้วยตนเอง เพื่อ บันทึกข้อมูล 
จำลองตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่ง ต้องการ สร้างวินัย ออมเงินให้เด็ก 
สร้างตารางเก็บข้อมูล ชื่อ table2
ประกอบด้วย คอลัมน์ 
ID 
ชื่อนักเรียน
จำนวน
วันที่

จากนั้น ให้ บันทึกข้อมูลของแต่ละคน เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงาน 

ขั้น 2การสร้างแบบสอบถามข้อมูล
ไปที่เมนู คำสั่ง การออกแบบสอบถามข้อมูล หรือ Query 
เลือกแหล่งข้อมูล หรือ Source เป็น table2
เลือกฟิลด์ ชื่อนักเรียน และ จำนวน
จากนั้นไปที่ icon ผลรวม 

คลิกที่ grouped by ของจำนวน เลือกเป็น Sum

บันทึกแบบสอบถาม ชื่อ query2

ขั้น 3 
สร้างรายงาน โดยเลือก souce เป็น query2
นำเข้าข้อมูลทั้งหมด

ปรับส่วนท้าย
คลิก ชื่อนักเรียน แล้ว ไปที่ ผลรวม เป็นการนับค่า Count
คลิก ช่องจำนวน และไปที่ ผลรวม เป็น ผลรวม
บันทึกรายงานเป็น Query2
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า