การใช้เครื่องมือวัดขนาดพื้นที่ Google earth pro

แนะนำดาวโหลดโปรแกรมแผนที่ Google earth pro 
สำรวจข้อมูลพื้นที่ สถานที่ต่างๆ ทั่วโลก วางแผน การเดินทาง การทำงาน หรือแผนท่องเที่ยว ให้ปัง
การวัดขนาดพื้นที่ โดยแถบเครื่องมือ หรือ ไม้บรรทัด 
วัดอะไรบ้าง
วัดเส้นรอบรูป โดยใช้การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ โพลีกอน 
เลือกหน่วยในการวัด เป็น ตารางเมตร หรือ ตารางฟุต หรือองศา 
การปรับแต่ง สี และเติมสี ของรูปร่าง

การวัดระยะทางเป็นวงกลม โดยรัศมีที่ต้องการ เพื่อดูสิ่งที่น่าสนใจในย่าน หรือรัศมี
การวัดระยะทางตรง โดยเครื่องมือ เส้น หรือ เส้นทาง เพื่อดูระยะทางจริง หรือระยะกระจัด Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า