สร้างเว็บไซต์ด้วย DREAMWEAVER 8 บทที่ 1

สำหรับการเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองในวันนี้ จะเริ่มจากบทที่ 1 คือการกำหนด Local site และการสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์
สำรวจความพร้อมของเรากันสักนิด
# คอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม DREAMWEAVER 8 เรียบร้อย
# มีอินเตอร์เน็ตสำหรับการค้นหาข้อมูลและภาพประกอบ
# คุณสมบัติของผู้ที่จะทำ ใจรักมีความสนใจ มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็น (ประมาณนี้คงพอแล้วมั่ง )
ขั้นตอนแบบ step by step (การกำหนด Local site) ก็คือโฟลดอร์ในเครื่องที่จะเก็บข้อมูลเว็บไซต์เรานั้นเอง
1 เปิดโปรแกรม DREAMWEAVER ขึ้นมาตามภาพ จากนั้นไปที่เมนู site >> New Site2 กำหนดชื่อของเว็บไซต์ ตามตัวอยางผมใส่ Golopburi ,และช่อง http address (ชื่อของเว็บเราแบบทางการที่จะให้ผู้ใช้งานเข้ามาดู) ให้เรากรอกเข้าไปตามโดมนเนมที่เรามีอยู่ แต่ถ้าไม่มีหรือยังไม่ได้จด ก็คลิก Next ต่อไปได้เลย3 ในขั้นตอนนี้ให้เราคลิก Next ต่อไปได้เลยครับ4 การกำหนดเส้นทางทีจะไปยังโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลของเรา ให้คลิกสัญญลักษณ์แฟ้ม เพื่อเข้าไปเลือก หรือสร้างโฟลเดอร์รองรับข้อมูลเว็บไซต์ของเรา ตามตัวอย่างผมกำหนดไว้ที่ไดร์ฟ c:\Golopburi ,จากนั้นคลิก Next5 จะถามเกี่ยวกับ Host FTP สำหรับให้เรา upload ไฟล์ข้อมูลขึ้นไปเพื่อให้แสดงบนอินเตอร์เน็ต ถ้าเรายังไม่มีข้อมูลเว็บโฮสต์ในขั้นตอนนี้ ก็เลือก None ,และคลิก Next ผ่านไปก่อน แล้วเราค่อยมากำหนดทีหลังได้6 ภาพแสดงข้อมูลการกำหนดค่า Local site ของเราเสร็จเรียบร้อย ,คลิก Done7 การสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์ ให้ไปที่เมนู File>> New8 ให้เลือก Page Design(CSS) ,Halo Left Nev ตามภาพตัวอย่าง ,คลิก Create9 จะให้เราบันทึกซื่อไฟล์ ให้เรากำหนดเป็น index ,คลิก save10 รูปแบบไฟล์ที่เราเลือกต้องการส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง ให้เราคลิก Copy ได้เลยครับ11 ถ้าเราทำถูกต้องเราก็ควรจะได้ภาพหน้าตาของไฟล์ index ที่เราพึ่งกำหนดขึ้นมาตามภาพ เป็นการจบการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองในบทที่ 1 ครับ สำหรับบทต่อไป ผมจะได้มาแนะนำการเปลี่ยนแปลงข้อความ เมนู ภาพและอค์ประกอบอื่นๆ ของหน้าเว็บเพจนี้ให้เป็นตามที่เราต้องการ อย่าลืมติดตามบทตอไปนะครับ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver8.0 บทที่ 2

Post a Comment