การตั้งค่าภาษาไทยใน joomla

หลังการติดตั้ง Joomla เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการบริหารจัดการเว็บไซต์ เช่นการเพิ่มเนื้อหา รูปภาพ เมนูและอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากเราไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษมากนัก เราก็สามารถตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม joomla ให้เป็นภาษาไทยได้ โดยให้เราทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ ไปดาวโหลดตัวภาษาไทยที่ http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=385 โดยให้โหลดมาสองไฟล์คือ
1.th-TH_joomla_lang_admin.1.5.12v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับนำไปใช้แสดงการใช้งานเฉพาะด้านผู้ดูแลเท่านั้น
2. th-TH_joomla_lang_site.1.5.12v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับเฉพาะด้านหน้าเว็บเท่านั้น

หลังดาวโหลดมาแล้ว ไม่ต้องแตกไฟล์ออกมานะครับให้อยู่ในรูปบีบอัด Zip ตามเดิม จากนั้นให้ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้ได้เลยครับ

1 เปิดเวบขึ้นมาพิมพ์ http://localhost/joomla/administrator/ กดแป้น enter

2 ใส่ username ค่าปกติคือ admin และรหัสผ่าน ตอนที่เราติดตั้งโปรแกรม joomla เพื่อ Log in ครับ
3 ให้ไปที่เมนู extension เลือก install/uninstall
4 ให้เราคลิกปุ่ม browser เข้าไปเลือกไฟล์ภาษาไทยที่เราโหลดมา มันมีสองไฟล์คือ th-TH_joomla_lang_admin.1.5.12v2.zip ,และ th-TH_joomla_lang_site.1.5.12v2.zip เราเลือกได้ทีละอัน จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง upload file & install ,จะปรากฏข้อความว่าการ upload success ,จากนั้นก็ให้เราทำซ้ำเพื่อไปเลือกอีกหนึ่งไฟล์ทีเหลือ ก็ทำขั้นตอนเช่นเดิม


ภาพแสดงหน้าตาการทำงานของโปรแกรมที่จะให้ราคลิก browse เข้าไปเลือกไฟล์ภาษาไทย


ภาพแสดงการเข้าไปเลือกไฟล์ภาษาไทย (Zip) มีสองไฟล์แต่เลือกได้ทีละอันครับ


ภาพแสดงการติดตั้งภาษาไทยสำเร็จ success นั้นแหละครับ

5 ต่อไปเป็นการกำหนดให้ภาษาไทยที่เรา มีผลการทำงาน ให้เราไปที่เมนู Language (ภาษา) จะเห็นว่ามีภาษาไทยเพิ่มขึ้นมา 2 อันคือของ admin และ site ,6 ไปที่เมนู extenstion เลือกคำสั่ง Language Manager จะมีlink ให้เลือก 2 ลิงค์คือ site | administrator ,
7 เราคลิกไปที่ลิงค์ site จากนั้นเลือกภาษาไทย และคลิกที่ปุ่มดาวสีเหลือง คือค่า default8 ให้คลิกลิงค์ administrator ,เลือกภาษาไทย และคลิกที่ปุ่มดาวสีเหลือง คือค่า default


เรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ cms joomla ทีเป็นภาษาไทย และพร้อมให้เราปรับแต่งใส่เมนู รูป และเนื้อหาตามต้องการได้แล้วครับ โดยโอกาสหน้าผมจะได้มาแนะนำการปรับแต่งการใส่รูป หรือการเขียนบทความต่อไป
ลิงค์ทีเกี่ยวข้อง
การติดตั้ง Joomla บนวินโดว์ XP
การดาวโหลดและติดตั้ง AppServ บนวินโดว์ XP

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า