วิธีการกำจัดไวรัส W32.Blaster.WormIf your computer has been infected by the "MSBlast" worm (also known as "W32.Blaster" and "W32/LuvSan") you can get it off of your computer with this removal tool. It will terminate the W32.Blaster.Worm viral processes, delete the W32.Blaster.Worm files, delete the dropped files, and delete the registry values that the worm added.
Link to download http://download.cnet.com/W32-Blaster-Worm-Removal-Tool/3000-2092_4-10219756.html?tag=mncol
อาการของเครื่องที่ติดไวรัส W32.Blaster
Symptoms of Infection
ได้รับข้อความเป็นภาษาอังกฤษตามด้านล่าง
* You may receive the following error messages:
The Remote Procedure Call (RPC) service terminated unexpectedly.
The system is shutting down. Please save all work in progress and log off.
Any unsaved changes will be lost.
This shutdown was initiated by NT AUTHORITY\SYSTEM.
เครื่องจะรีสตาร์ทตัวเองหรือปิดตัวเอง โดยเกิดขึ้นเป็นห้วงๆ ถี่ๆ หรือห่างๆ ดังนั้นหากเครื่องของใครมีอาการดังกล่าวก็แสดงว่าโดนไวรัสเข้าไปแล้ว ต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนครับ
* The computer may shut down, or may restart repeatedly, at random intervals.
* On a Windows XP-based or on a Windows Server 2003-based computer, a dialog box may appear that gives you the option to report the problem to Microsoft.
* If you are using Windows 2000 or Windows NT, you may receive a Stop error message.
* You may find a file that is named Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, or Yuetyutr.dll in the Windows\System32 folder.
* You may find unusual TFTP* files on your computer.
การแก้ไข
1 ดาวโหลดเครื่องมือช่วยในการกำจัดหนอนไวรัส W32.Blaster ที่ผลิตโดย Symantec ได้ที่ http://download.cnet.com/W32-Blaster-Worm-Removal-Tool/3000-2092_4-10219756.html?tag=mncol
2 ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย จากนั้นให้ scan และตรวจจับหนอนไวรัส W32.Blaster.Worm ในเครื่องของเราได้ทันที
3 หากตรวจพบและกำจัดได้แล้วเราควร restart เครื่องเพื่อเริ่มทำงานใหม่

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า