ฟรีดาวโหลดโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ SuperAntiSpyware Free Edition 4.27.1002

SuperAntiSpyware, a next generation product, with its Multi-Dimensional Scanning and Process Interrogation Technology will detect spyware and remove over 1,000,000 pests such as Vundo, ZLob, SmitFraud, WinFixer, VirusRay, and VirusHeat. Repair broken Internet connections, desktops, registry editing, and task manager. The program provides complete and custom scanning of hard drives, removable drives, memory, registry, individual folders include trusting items and excluding folders for complete customization of scanning. Detect and remove spyware, adware, malware, Trojans, dialers, worms, keyloggers, and hijackers. Prevent potentially harmful software from installing or re-installing. First Chance Prevention examines over 50 critical points of your system each time your system starts up and shuts down to eliminate threats before they have a chance to infect and infiltrate your system. Our Direct Disk Access (DDA) technology sees rootkits others miss.

SuperAntiSpyware Free Edition เป็นฟรีแวร์สำหรับป้องกันและตรวจจับสปายแวร์ชนิดต่างๆ ที่จะมารบกวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างดี หลังการติดตั้งแล้วเราสามารถเลือกสแกนแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเอง จุดเด่นอยูทีโปรแกรมจะตรวจสอบจุดโหว่ของเครืองเราและป้องกันให้โดยอัตโนมัติ ป้องกันไม่ให้ภัยคุกคามเหลานั้นเข้าถึงเครื่องของเราได้ ดูภาพรวมมีขีดความสามารถสูงทีเดียวนับเป็นทางเลือกสำหรับผ้ใช้งาน home user ในการปกป้อง PC ของเราให้ปลอดภัย สนใจดาวโหลดได้ที่
http://download.cnet.com/SuperAntiSpyware-Free-Edition/3000-8022_4-10523889.html?tag=mncol;txt
การติดตั้งและใช้งาน
1 หลังจากดาวโหลดมาแล้วให้เรารัน setup.exe เพือติดตั้งให้เรียบร้อย โดยการคลิก Next ไปเรือย จนถึง Finish จากโปรแกรมจะทำการ update ข้อมูลอัตโนมัติจาก internet ก็ให้เราคอยสักพักจนเสร็จ2 ภาพแจ้งว่าต้องการใส่ email เพื่อรับข่าวสารจากผู้ผลิตหรือเปล่า (แล้วแต่ชอบ) ถ้าใครไม่อยากอ่านก็ไม่บังคับ ให้คลิก Next ผ่านไปได้เลยครับ3 การป้องกันโปรแกรมท่องเน็ต (Browser) ของเราไม่ให้ถูกเปลียนโดยบุคคลทีสาม ให้เราคลิก Protect homepage4 จะเข้าสู่หน้าตาการทำงานของโปรแกรม ซึ่งมีปุ่มหน้าที่ทำงานต่างๆ ให้เราเลือกใช้งานอย่างชัดเจน ให้เราลองเลือกปุม scan your computer5 scan your computer เราสามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ แบบไว (Quick),แบบสมบูรณ์(complete),และแบบเลือกเอง ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยครับ


ลิงค์ทีเกียวข้อง
กำจัด Spyware ด้วย SpywareTerminator 2.5.9.22
การติดตั้งและใช้งาน Ad-Aware Anniversary Edition

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า