ป้องกันและแก้ปัญหาสปายแวร์ด้วย CounterSpy 3.1.2710

CounterSpy is a powerful spyware and malware remover that treads lightly on system resources. It's a powerful Antispyware tool that does not bog down your PC. Long, "heavy-CPU" spyware scans are a thing of the past. With CounterSpy's small memory footprint, you don't have to choose between PC security and PC performance.

Note: If you are running another security product with its own real-time protection, and see an impact on system performance, we recommend you disable CounterSpy Active Protection.
CounterSpy คืออีกหนึงฟรีแวร์สำหรับการป้องกันภัยคุมคามพวกไวรัส adware,spyware จากอินเตอร์เน็ต ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง จุดเด่นของโปรแกรมจะอยู่ที่การกินทรัพยากรของระบบน้อย หรือเรียกได้ว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครืองมากนัก ซึงแตกตางจากโปรแกรมป้องกัน spyware ในอดีตซึงจะใช้ทรัพยากรของระบบมาก ทำให้ส่งผลต่อการทำงานของเครืองโดยรวม อย่างไรก็ตามเราไม่ควรติดตั้ง CounterSpy 3.1.2710 บนคอมพิวเตอร์ทีมีโปรแกรมป้องกัน spyware ของผู้ผลิตค่ายอื่นๆ อยูแล้ว เพราะจะทำให้การทำงานสับสนได้ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดโปรแกรมไปใช้งานได้ฟรี (15 วัน)ทีลิงค์ด้านลางครับ

Link to download http://download.cnet.com/CounterSpy/3000-8022_4-10337358.html

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า