การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8.0 บทที่สาม

การสร้างหน้าเว็บเพจที่สอง หลังจากทีเราได้เรียนรู้การสร้างหน้าแรกไปแล้ว คือหน้า index ต่อไปเราจะมาลองสร้างเว็บเพจน้าที่สอง เพื่อรองรับลิงค์เมนู จากหน้า index กันครับ หลักการก็คือ จะต้องให้มีส่วนหัว ส่วนเมนูลิงค์ให้เหมือนกับหน้าแรก เพียงแต่บริเวณพื้นที่แสดงข้อมูล content จะเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลตามทีเราต้องการ ซึ่งเราสามารถทำให้งานของเราง่ายขึ้นโดยทำตามลำดับขั้นตอนแบบ step by step ดังนี้ครับ
1 เปิดโปรแกรม Dreamweaver 8 ขึ้นมาและเปิดไฟล์หน้าแรกคือ index ที่เราสร้างไว้ขึ้นมาตามภาพ จากนั้นคลิก เมนู File,save as บันทึกเป็นอีกหนึ่งไฟล์สมมุตติชื่อ lopburi-history


2 เปลี่ยนหัวข้อเรื่องและเปลี่ยนเนื้อหาใหม่แทนเนื้อหาเดิม (อย่าลืมเปลี่ยนไตเติลของเพจเป็น ประวัติจังหวัดลพบุรีด้วยครับ)เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของจังหวัดลพบุรี โดยข้อมูลภาพและเนื้อหาประกอบ ผมก็หามาจากแหล่งเดิมคือ http://th.wikipedia.org ครับ3 จากนั้นให้เราสร้างลิงค์เชือมโยงไปยังหน้าแรก ลิงค์กลับไปหน้า index โดยการระบายที่เมนูลิงค์ด้านบนคือ Home จากนั้นตรงแถบคำสั่งด้านล่างคลิก browse เข้าไปเลือกไฟล์ index ,คลิก ok4 จากนั้นให้ไปเปิดไฟล์ index ขึ้นมาแล้วทำระบายที่เมนูลิงค์ ประวัติ จากนั้นตรงแถบคำสั่งด้านล่างคลิก browse เข้าไปเลือกไฟล์ lopbui-history ,คลิก ok

5 ทำเสร็จอย่าลืม save เท่านั้นเราก็จะได้เพจที่สองพร้อมกับการสร้างลิงค์เชื่อมโยงระหว่างหน้าแรก index กับข้อมูลหน้าที่สอง แล้วครับ
6 การทดสอบผลงานของเราขั้นต้นในโปรแกรม web browser ให้เรากดแป้น F12 บนคีย์บอร์ด เพื่อดูผลงานของเราครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า