เว็บบล็อกคืออะไร

blog คือการสร้างเว็บชนิดหนึ่งด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งนักโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถสร้างและบริหารจัดการได้อย่างสะดวก โดยที่ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแค่มีขีดความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็สามารถสร้างและทำบล็อกเป็นของตัวเองได้แล้ว ถ้าหากเราย้อนหลังประมาณ 10 ปีที่แล้ว การสร้างเว็บเวจต้องใช้ภาษา HTML ในการเขียนและพัฒนาจึงจำกัดอยู่ในแวดวงของนักคอมพิวเตอร์หรือผู้ชำนาญการเท่านั้น และเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปจำพวก WYSIWYG - what you see is what you get เช่น Microsoft FrontPage และ Dream weaver จากความง่ายและสะดวกในการผลิตและสร้างเว็บไซต์ของโปรแกรม ทำให้จำนวนเว็บไซต์มีมากขึ้นโดยได้ขยายตัวเข้าสู่ผู้ใช้งานในทุกระดับ รวมทั้งเยาวชน นิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็ศึกษาและมีเว็บเพจเป็นของตนเองจำนวนมาก และปัจจุบันความก้าวหน้าได้นำมาสู่การพัฒนาโปแกรมประเภท CMS บริหารจัดการเนื้อหา เช่น JOOMLA ,PHPNOKE ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

blog หรือ เว็บบล็อก จัดเป็นเว็บไซต์ซึ่งมีขีดความสามารถในการบริหารและจัดการข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ส่วนใหญ่นำเสนอข้อมูลส่วนตัว เรื่องราวบทความที่น่าสนใจต่างๆ รวมทั้งภาพและวีดีโอต่างๆ

บล็อกโดยส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติของการให้คอมเม้นต์จากผู้เยี่ยมชม เป็นการสื่อสารระหว่างเจ้าของบล็อกกับผู้เยี่ยมชม และคุณสมบัติอื่นๆ ในลักษณะของบทความส่วนตัวออนไลน์ (personal online diary) บล็อกโดยทั่วไปจะผสมผสานกันระหว่างข้อความกับรูปภาพและลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ คุณสมบัติที่ผู้เยี่ยมชมบล็อกสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อข่าว หรือบทความบนบล็อกนั้นๆ ถือเป็นจุดเด่นของบล็อกเลยทีเดียว บล็อกส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ข้อความมากกว่าภาพหรือคลิปวิดีโอและดนตรี

จำนวนของบล็อกมีมากเท่าไร มีรายงานจากเครื่องมือสืบค้นบล็อกในปี 2007, (Technorati) ถึงจำนวนของบล็อกที่มีอยู่ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 112 ล้าน blog .

ก่อนที่จะมาเป็น blog ที่ได้รับนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน blog ได้มีการพัฒนาตามลำดับในหลายรูปแบบ เช่น Usenet, บริการค้าขายออนไลน์ GEnie, BiX ระบบจดหมายเวียน ระบบกระดานข่าว ในปี 1990s, กำเนิด Internet forum เช่น WebEx, สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน

ปัจจุบัน blog สมัยใหม่จุดประกายมาจากการเขียนบันทึกส่วนตัว online diary ของผู้สื่อข่าว และนักเขียน Justin Hall, ถือเป็นคนแรกๆที่เริ่มการเขียนบล็อก ในปี 1994 และนักเรียนวิทยาลัย Swarthmore College, เป็นที่รู้จักในฐานะของกลุ่มนักเขียน blog ในยุคแรกๆ

การสร้างบล็อกในยุคแรกๆ ใช้การบริหารจัดการอย่างง่ายๆ ต่อมาได้มีการพัฒนาคุณลักษณะและขีดความสามารถในการบริหารและจัดการอย่างสะดวกและครบครัน ในการจัดการกับบทความซึ่งเรียงลำดับตามเวลาที่เรา post บทความเข้าไปในบล็อก ทำให้เกิดความอ่อนตัวในการจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมแต่อย่างไร ทำให้นำไปสู่การเติบโตและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

รายชื่อของเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีบล็อก

www.blogger.com อันนี้ดังสุดด้วยพันธมิตรอันเหนียวแน่นของ google.com นั้นเอง
www.hi5.com อันนี้ก็ดังแต่ปรับแต่งได้จำกัด ประมาณแนวๆ ง่ายๆ ขั้นพื้นฐาน
www.facebook.com อันนี้ก็คล้ายๆกับ Hi5 ไม่ต่างกันมาก
www.WordPress.com คู่แข่งตัวฉกาจของ blogger ขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง
www.LiveJournal.com
www.ReaLLifeLog.com
www.Blog.com
www.360.Yahoo.com
www.BlogSome.com
www.Spaces.live.com


ของไทยครับ
www.Exteen.com ความรู้ทั่วไป
www.Bloggang.com แนววัยรุ่นนิดๆ สนุกสนาน บันเทิง
www.StoryThai.com ทั่วไป
www.BlogRevo.com ความรู้ทั่วไป
www.OKnation.net ประมาณว่าวิชาการ ความรู้
www.O2Blog.com ความรู้ทั่วไป
www.iBlog.co.th ความรู้ทั่วไป
http://gotoknow.org/register เว็บบล็อกคนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
http://th.wordpress.com/ นี่ก็ดัง คู่แข่งตัวสำคัญของ blogger เขาเลย

Post a Comment