โหลด EaseUS Data Recovery Wizard Free 10.8

ฟรีแวร์สำหรับการกู้คืนไฟล์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งภาพและวีดีโอ จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือกล้องดิจิตอล เป็นต้น
ไฟล์และข้อมูลอาจจะสูญหายจากหลายสาเหตุและสภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไป ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จากการกระทำของเราเอง หรือคนอื่น
หากคุรจำเป็นต้องการกู้คืนไฟล์ข้อมูลสำคัญ เหล่านั้น ก็สามารถที่จะใช้งาน EaseUS Data Recovery Wizard Free 10.8 สำหรับ Windows เป็นตัวช่วยในการทำงานได้
ขั้นตอนการใช้งานง่าย แค่เพียง 3 ขั้นตอน เท่านั้น หลังดาวโหลดและติดตั้งแล้ว
ให้คุณเปิดโปรแกรม และ Scan
จากนั้น โปรแกรมจะแสดงรายการไฟล์ที่ถูกลบ หรือ Format ไปแล้ว ขึ้นมาให้เรา
ติ้กเลือกเพื่อกู้คืนและรับุแฟ้มปลายทางที่เก็บ
ขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม
http://www.easeus.com/tutorial/drw-free-user-guide.html
จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ

1. Select Types of Lost Data

When launching this program, first to be noticed is the file type select page. All the common file formats are classified into 6 different categories in this page, including Graphic, Audio, Document, Video, Email and Other. All the categories are checked in default. To choose only the specific types of the files you want to retrieve will sharply accelerate the scan speed.


เปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก จะต้องเลือกรูปแบบของไฟล์ที่สูญหายก่อนว่า เป็นไฟล์ช้อมูลแบบไหน ซึ่งโปรแกรมจะแบ่งออก 6 หใวดด้วยกัน คือ ภาพ เสียง เอกสาร วีดีโอ อีเมล และอื่นๆ  ค่าปกติจะเลือกไว้ทั้งหมดให้เราอยู่แล้ว แต่ถ้าเราระบุหมสดหมู่ ก็จะช่วยให้การกรองค้นหาไวขึ้น 

2 Technically the first scan will be very quick. Our program will first list all the files that are simply deleted or cleaned from the recycle bin. A pop up window will remind you to use Deep Scan for a further recovery initially after you get the first scan result. Use Deep Scan under the following 2 situations:

1. You cannot find the files you need from the first scan.
2. The recovered files cannot be correctly open.

By clicking Deep Scan at the left bottom, our program will perform a new sector by sector scan, which will take longer than the first scan. Please be patient and do not interrupt it in the middle of the process if not necessary.

ทางเทคนิคแล้ว โปรแกรมจะใช้การสแกนครั้งแรกอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาไฟล์ที่ถูกลบ หรือสูญหายให้คุณอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการทำงาน แต่ถ้าผลการสแกนแบบเร็วๆ แล้วหาไฟล์ข้อมูลไม่พบ คุณก็สามารถใช้การสแกนแบบลึก Deep scan ในการทำงาน เพื่อค้นหาแบบระเอียด ซึ่งจะใช้เวลานานมากขึ้น 


Step 3: Preview and Recover the Files

The scan result interface is divided into 3 parts. At the left is the Directory Tree list, which offers you 3 methods ( by Path, types and Time) to quickly filter the files. The window in the middle displays all the files and folders under the folder selected in the left window with more info (date and type). The window at the right side displays a thumbnail and info for the file selected in the middle window. It provides a Preview option to preview some specific file types in the program.


ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการพรีวิวผลการสแกนไฟล์ข้อมูลต่างๆ หลักๆ แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาให้เราสามารถพรีวิวดูก่อนได้ ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของไฟลืภาพ เอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะใช้การ Recovery หรือ ส่วออกไฟล์ไปยังแหล่งเก็บหรือบันทึกข้อมูลภายนอกต่อไป 

Post a Comment