จับเวลาด้วยตาราง Excel

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง MS Excel ในการใช้งาน Function ด้านนาฬิกาจับเวลา เพื่อใช้สำหรับการจับเวลา บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
จุดเด่นคือการประยุกต์ใช้งาน
เพิ่มช่อง รายชื่อของนักวิ่ง และ เริ่มจับเวลา พร้อมกัน และ Stop หรือหยุดเวลา ที่ละคน ตามเบอร์เสื้อ หรือ หมายเลขวิ่ง
ลดการใช้คนในการจับเวลา และลดเวลาธุรการลงไปได้อีก เพราะ จะคำนวณ ตารางเวลา ผลการวิ่ง หรือการแข่งขัน ในรูปแบบของตารางข้อมูล ที่พร้อมพิมพ์ หรือนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ สะดวกและรวดเร็ว ต่อไป
เหมาะสำหรับ หน่วยงาน หรือคนที่สนใจ จะศึกษา และประยุกต์ใช้งานตาราง Excel ในการทำงานจริงๆ
ดาวโหลดลิงคฺ์
http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=242 
ชื่อไฟล์ StopWatchEx.zip 9.15KB
โปรแกรมนี้ อาจจะต้องการการเขียน Function ใช้งานเพิ่มเติม เช่น ปุ่ม Start ปุ่ม Stop และ Reset ของแต่ละแถว เป็นต้น ผู้นำไปประยุกต์อาจจะต้องมีความรู้ด้าน VBA และ สามารถ Search ในกูเกิล เกี่ยวกับการเขียน Code VBA บน Excel

Post a Comment