ขั้นตอนการสร้าง Hosting เว็บไซต์ด้วย Wamp

ขั้นตอนการสร้าง Hosting เว็บไซต์ด้วย Wamp
สำหรับบุคคล หรือองค์กร ที่ต้องการสร้าง Server สำหรับการให้บริการข้อมูล Website เป็นของตนเอง
สามารถทำได้ โดยใช้การติดตั้ง โปรแกรมจำลอง Server ที่มีชื่อว่า Wamp
วัตถุประสงค์ของการจำลอง
เพื่อทดสอบการให้บริการเว็บไซต์
เพื่อทดสอบการใช้งาน แอพพลิเคชั่น หรือระบบฐานข้อมูล
เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัว หรือองค์กรทั่วไป

เรื่องของการรักษาความปลอดภัย และขนาดของการสื่อสาร แนะนำให้ใช้บริการ Hosting มืออาชีพไปเลย เพื่อความสบายใจ แต่ถ้าใครที่ต้องการจะทดสอบหรือ สร้าง Server ของตนเองขึ้นมาจริงๆ บนหน่วยงาน หรือองค์กร ของคุณ เพื่อเป็นกรณีศึกษา หรือการทดสอบระบบอะไรก็ตาม การจำลอง Hosting ด้วย Wamp ก็เป็นอีกทางเลือก
ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Wamp 
2 Install โปรแกรมให้เรียบร้อย จากนั้น จะได้ icon เล็กๆ ที่แถบงาน Task bar ล่างขวา
ตรวจสอบว่า Port 80 มีการใช้งานอยู่หรือไม่ โดย ไปที่   Apache –> Service –> Test Port 80 ถ้า IIS มีการใช้งาน Port นี้อยู่ คุณก็จะต้องไปที่  IIS Admin Service and World Wide Web Publishing Service. แล้วปิดบริการในส่วนนี้ก่อน 


3 กำหนดให้บริการ Service ของ Wamp รันอัตโนมัติทุกครั้ง ที่เปิดใช้งานเครื่อง จาก Start up 

4 ตั้งค่า Firewall ให้อนุญาติการทำงานของ Wamp โดยเปิดให้ใช้งาน Port 80 และ Port 443

5 การตั้งค่ารหัสผ่าน  MySql root password  เป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะต้องกำหนกรหัสผ่านที่ ยากต่อการคาดเดา ควรมีตัวเล็กผสมตัวใหญ่และอักษระพิเศษด้วย 

6 การ config ค่าของ PhpMyAdmin 
ดูแต่ละแถว 
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
เปลี่ยน ‘config’ เป็น ‘http’.
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
ลบ user root และปล่องเครื่องหมายฟันหนูว่างไว้ , เช่น = ‘ ‘;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
เปลี่ยนค่า true เป็น  false.
สร้าง Log เก็บ URL โดยการเพิ่มแถวข้อมูล 
$cfg['Servers'][$i]['LogoutURL'] = 'http://your-external-ip-address/';

กรณีที่เรามี fix IP เราสามารถใส่ค่าเข้าไปในช่องนี้ได้เลย แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่มี Fix ip กัน เราก็จำเป็นต้องใส่ชื่อของโดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เราต้องการ 
บันทึกไฟล์ แล้วไปที่ http://localhost/phpmyadmin – จะเข้าสู่หน้าจอถาม username และ Password
7 การคอนฟิก Apache
การตั้งค่าให้ Apache รับข้อมูลจากพอร์ต 80 ของเครื่อง  เปิดไฟล์ httpd.conf ในแฟ้ม C:\wamp\bin\apache\apache[version#]\conf แล้วแก้ไขแถวต่อไปนี้:
Listen 0.0.0.0:80
ServerName localhost:80
เปลี่ยนเป็น 
Listen youripaddress:80
ServerName youripaddress
หาแฟ้มชื่อ แล้วกรอกข้อมูล :
Order Allow,Deny
Allow from all
right before
บันทึกไฟล์ 
8 การตั้งค่า PHPMyAdmin Alias file
จะช่วยให้เราเข้าถึง  PHPMyAdmin จากหน้าเวบ เปิดไปที่  phpmyadmin.conf ในแฟ้ม C:\wamp\alias แก้ไขบรรทัด :
Require local
แทนด้วย 
Require all granted
บันทึกไฟล์ คุณควรจะเข้าถึง ไซต์ผ่านหน้าเว็บ http://youripaddress และเข้าถึง 
 PHPMyAdmin ที่ http://youripaddress/phpmyadmin

9 การเพิ่มความปลอดภัย การใช้งาน 
เปิดไปที่  httpd-default.conf ในแฟ้ม C:\wamp\bin\apache\apache[version#]\conf\extra และกำหนดค่า ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
TimeOut 60

ทำการ Restart บริการทั้งหมดใหม่ 
ในแฟ้ม www ต้องลบหรือย้ายไฟล์ทั้งหมดออกไป 

จากนั้น ก็ทำการ Copy ไฟล์เว็บไซต์ของเรามาใส่แทนทีใน www
แนะนำให้เราใส่ index.html ใน root ของ www
และการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ด้วยการคอนฟิกค่า .htaccess 

#to disable directory browsing
Options All -Indexes

10 การทำ Port Forwarding มาที่ IP address คอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายถึงว่า คอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต จะสามารถเข้าถึง เว็บไซต์ของเราได้จาก Port 80 ซึ่งเราต้องทำการ port forwarding ถ้าใครไม่แน่ใจว่าการทำ port forwarding  ทำอย่างไร ทำไปทำไม ก็ลองค้นหาใน Google ดูได้ จะมีสอนวิธีการทำ port forwarding  ให้เข้าใจ ได้ จำนวนมากเลยละ 

11 ขั้นตอนสุดท้ายคือ การสั่งให้ Wamp เริ่มบริการ Online 

สำหรับแนวทาง เพื่อการศึกษา และทดสอบระบบเท่านั้น 
 

Post a Comment