แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Pivot Table บน MS Excel

ตารางคำนวณ MS Access มีการใช้งานที่น่าสนใจมาก ในหลายเรื่อง ซึ่ง Admin เห็นว่า การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง Excel โดยใช้คำสั่ง Pivot Table เป็นขีดความสามารถของโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆ อีกตัวหนึ่ง จึงนำมาฝากกัน
พิวิดเทเบิล ใช้สำหรับการตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างการใช้งาน ใช้ตอบคำถามว่า พนักงานขายแต่ละคน ขายสินค้าได้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่?
เพื่อให้เห็นตัวอย่างชัดเจนขึ้น มาลองดูตัวอย่างการใช้งาน Pivot Table เพื่อตอบคำถามตารางข้อมูล ต่อไปนี้
จากตารางข้อมูล รายงานการขายสินค้าของพนักงานแต่ละคน มีรายละเอียดตามภาพ กรณีที่เราต้องการจะทราบ ยอดรวมการขายสินค้าของแต่ละคน ว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ ก็สามารถทำได้โดย ใช้งาน Pivot Table โดยไม่ต้องเสียเวลา ไปรวมหรือ บวกของแต่ละพนักงานขาย
วิธีการ

1 คลิกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งของตารางข้อมูล หรือจะเลือกทั้งหมดของข้อมูล แล้วคลิกไปที่เมนู แทรก Insert


2 ใน เมนูคำสั่งคลิก Pivot Table  และกำหนดเป็น New Sheet
คลิก Ok


Ms Excel จะสร้างลิงค์เชื่อมโยงตารางข้อมูลให้อัตโนมัติ
3 ในหน้าต่างต่อมา


จะแสดงกรอบข้อมูล Pivot Table
4 การเลือกข้อมูลแสดง
ติ้กที่ พนักงานขาย
ติ้กเลือกที่ จำนวนเงิน


Pivot Table จะสรุปข้อมูลยอดขายสินค้าของพนักงานขาย แต่ละคน ให้เราทันที
สะดวกและรวดเร็ว กรณีที่เรามีตารางข้อมูลจำนวนมากๆ ไม่ต้องมาบวกเลขกันให้เสียเวลา

คิดว่าจะเป็นประโยชน์ และจะดีมากขึ้น หากผู้อ่านหรือผู้ติดตามบล็อก ได้ลองใช้งานและนำไปประยุกต์ใช้งานกับระบบงานของตนเอง หรือหน่วยงานของท่านต่อไป

Post a Comment