บริหารร้านเน็ตด้วย Softink Smart Net Cafe

แนะนำ Softink Smart Net Cafe โปรแกรมที่พัฒนาออกมาสำหรับ ใช้งานกับร้านอินเตอร์เน็ต ค่าเฟ่ขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้การบริหารงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว
เหมาะสำหรับคนที่เปิดร้านบริการอินเตอร์เน็ต ที่สนใจหรือมองหาโปรแกรมควบคุมเวลาการใช้งานเน็ต ออกบิลเก็บเงิน และควบคุมเวลาในการเล่น ตามที่กำหนด

หรือสำหรับท่านที่เป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนักศึกษา ที่ต้องการเขียนโปรเจค์งานจบการศึกษา จะได้ศึกษาวิธีการเขียน แนวทาง เพื่อต่อยอด หรือปรับปรุงในรูปแบบที่ตนเอง ต้องการต่อไป
คุณสมบัติ Softink Smart Net Cafe
กำหนดจำนวนค่าบริการ Rate ต่อ ชั่วโมง และเริ่มต้น การใช้งาน หรือนับเวลา คำนวณค่าบริการตามที่กำหนด และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันหรือเป็นหลักฐาน
รองรับ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

ขนาดไฟล์ 5.1 MB.

Smart Net Cafe is a simple Internet cafe business management software. You can manage your Internet cafe and its sales easily by using Smart Net Cafe. This software is specially designed for the billing purpose in an Internet cafe. This software calculate the usage time and prompt you the price automatically. Also you can get a nice bill and manage your sales easily. There are no limitations for computers and packages. You can customize everything like currency, bill, discounts. This is the complete solution for all management needs in your Internet cafe. Enjoy easy-to-use interface, simple and powerful tools of the software.


ลิงค์ดาวโหลด http://www.softpedia.com/get/Others/Finances-Business/Softink-Smart-Net-Cafe.shtml

Post a Comment