วิธีการติดตั้ง CMS Joomla 1.5 ภาษาไทย

วิธีการติดตั้ง Opensource Joomla

Joomla เป็น Opensource เป็น CMS ในการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีการ พัฒนาเวอชั่นใหม่ๆ ออกมา
รวมถึง มี Template Module Plugin ให้เลือกใช้งานเยอะมาก Joomla มีระบบ Admin และ User ให้ใช้งาน

การติดตั้ง CMS Joomla
ขั้นตอนแรก ต้อง download file สำหรับติดตั้ง ก่อนจากนั้นใช้โปรแกรม ftp file ขึ้น server แล้ววาง file ใน public_html เพื่อติดตั้งในหน้าแรก
ดาวโหลด joomla1.5 ไทย
บันทึก การอัพโหลดไฟล์ Joomla ขึ้นบน server ของเราสามารถทำได้ สองแนวทางคือใช้ฟรีแวร์เช่น Filezilla ในการคอนเน็กและ uplaod ข้อมูล ดูเพิ่มเติมและดาวโหลด Filezilla
หรือแบบที่สอง คือการ Log in เข้าไปใน Control panel ของ Host server ของเรา จากนั้นไปที่ระบบจัดการไฟล์ แล้วใช้การ upload ข้อมูลขึ้นไป


ถ้าเราต้องการให้เปิดเว็บไซต์ในหน้าแรกให้เรา วาง file ใน folder joomla ไว้ใน public_html ขึ้นอยู่กับ Host ของเรา อาจจะเป็นชื่ออื่นๆ ก็ได้


การตั้งค่า ให้อ่านและเขียนได้ Set permissions... โดยคลิกขวาที่ folder ที่ต้องการติดตั้ง หรือหน้าแรกของ public_html เลือก File permissions...


ตั้งค่าเป็น 777 เพื่อให้สามารถสร้าง file และ เขียนทับได้


หลังจาก Set permissions แล้ว ให้ เข้าเว็บของท่านเพื่อติดตั้ง ตัวอย่างวางใน หน้าแรก
ต้องพิมพ์ ตามนี้ http://ชื่อเว็บของเรา.com/
หน้าติดตั้ง ขึ้นเป็น http://www.ชื่อเว็บของเรา/installation/index.php
เลือกเป็น thai แล้ว กด ถัดไป

ตรวจสอบ permission และ config server

กด ถัดไป


ตั้งค่า config database ต้องไปสร้างจาก Control panel admin ดูวิธีการสร้าง database
ชื่อ โฮสต์ ใส่ : localhost
ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล : user ของ database
รหัสผ่าน : password ของ database ที่สร้าง
ชื่อฐานข้อมูล : ชื่อ ของ database ที่สร้าง
บันทึก ตรงนี้เราต้องไปที่ Host server ของเรา Log in เข้าไป แล้วไปที่ระบบ Database หรือฐานข้อมูลก่อน จากนั้นเราสร้างฐานข้อมูล ประกอบด้วยชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

การตั้งค่า FTP ยังไม่ต้อง ข้ามไปก่อน ให้กดถัดไป


ตั้งค่าเว็บไซต์
และ ใส่ Password ผู้ดูแล
พร้อมทั้งติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง กรณีเราต้องการบทความและโครงร่างการลิงค์ข้อมูล แต่ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นให้ติดตั้งครับ เป็นตัวอย่าง


เระบบแจ้งให้เรา ลบ หรือเปลี่ยน folder installation


การเข้ามา ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ folder installation ตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็น installationxx


จากนั้นเข้ามาส่วน ผู้ดูแล ครับ User ติดตั้ง เสร็จจะเป็น admin
Url ที่เข้าจะเป็น ตัวอย่าง http://ชื่อเว็บของเรา/administrator

ก็เป็นอันจบกระบวนการและขั้นตอนการติดตั้ง Joomla1.5 ภาษาไทยครับ สำหรับต่อไป ก็เป็นการเขียนบทความและปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ให้สวยงามและเป็นแบบอย่างที่เราต้องการครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า