SQLBackupAndFTP

  • SQLBackupAndFTP เป็นฟรีแวร์ที่ออกแบบมาสำหรับโปรแรกมเมอร์หรือผู้พัฒนาเว็บฐานข้อมูล ในการสำรองข้อมูลตามเวลาที่เรากำหนดไว้ ซึ่งมีความสำคัญมากในการสำรองหรือ Back up ฐานข้อมูลของเราเก็บไว้ หากเกิดอุบบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ขึ้นกับระบบฐานข้อมูลของเรา เรายังสามารถเรียกคืนหรือสำรองข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นเอง โดยโปรแรกมสามารถบีบอัดหรือ zip ข้อมูลให้เล็กลงเพื่อง่ายในการประมวลผล รวมทั้งการเข้ารหัสป้องกันข้อมูลสำคัญ เก็บบันทึกข้อมูลไว้บนเครือข่าย หรือบนระบบ host FTP server การยกเลิกข้อมูลเก่า และส่งจดหมายอีเมลแจ้งเราถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการสำรองข้อมูล ความสามารถอื่นๆ ได้แก่การสำรองข้อมูลจากระบบทางไกลหรือ remote/host database อำนวยความสะดวกให้กับเราจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายแลนได้อย่างสะดวก นับว่ามีประโยชน์มากมายสำหรับ admin หรือผู้ใช้งานที่ดูและระบบงานฐานข้อมูล SQL Server Express 2005 and SQL Server Express 2008
ดาวโหลด SQLBackupAndFTP
ขนาดไฟล์ 803.24K
รองรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
SQLBackupAndFTP is MS SQL Server backup software that runs scheduled backups of SQL Server or SQL Server Express databases (any version), zips and encrypts the backups, stores them on a network or on a FTP server, removes old backups, and sends an e-mail confirmation on job's success or failure. It can also backup remote/hosted databases using script backup. SQLBackupAndFTP is ideal for any SQL Server database where backups have to be sent daily to a remote FTP server. It is especially useful for SQL Server Express 2005 and SQL Server Express 2008, since they don't have built in tools for backup at all, but can be used in any SQL Server version.
อินเตอร์เฟส หรือหน้าตาการใช้งานของโปรแกรม จะประกอบด้วยคำสั่งการทำงานหลักได้แก่
  • Send Backups to FTP Server ระบุว่าจะให้สำรองข้อมูลไปไว้ที่ไหน
  • Send email confirmation  จะให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนผลการทำงาน
  • Schedule to run this job daily การกำหนดวันเวลา ในการสำรองข้อมูล
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال