Vectorian Giotto

Vectorian Giotto ฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียนรู้และสร้างงาน Flash โดยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบหน้าการใช้งานที่ง่าย ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและง่าย สามารถสร้างผลงานระดับมืออาชีพสำหรับนำเสนอบเว็บไซต์ของคุณได้ทันที แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ด้านงานอนิเมชั่นหรือการฟฟิกมาก่อน โดยคุณสามารถเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมได้ภายใน 10 นาที โดยมีหน้าตาการใช้งานที่ง่ายๆ ไม่สับสน พร้อมเครื่องมือในการวาดหรือสร้างงานของคุณ จากง่ายๆ ไปจนถึงงานแบบสลบซับซ้อน การบันทึก การอัดเสียง การใส่ลูกเล่นหรือ effect ที่น่าสนใจมากมายให้เลือกใช้งาน หรือผู้ที่เก่งและชำนาญแล้วสามารถปรับแต่งแก้ไขให้ดีขึ้นตามต้องการ ส่วนมือใหม่หรือหัดใช้งานจะพบว่าการเรียนรู้และการสร้างงาน Flash ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ในการสร้างผลงานหนังแฟลชแบมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการทำงานแบบเลเยอร์หรือชั้น และเติมสีสัน การรวมและแยกการทำงานของวัตถุในชิ้นงาน การแทรกข้อความ การกำหนด Key แอนนิเมชั่น สำหรับขนาด พืนหลัง อัตราเฟรมเรต การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย สามารถพรีวิวหรือดูผลงานของเราด้วยตัวของโปรแกรมเอง ดังนั้นการสร้างงานนำเสนอแบบอนิเมชั่นแฟลซด้วยโปรแกรมนี้ จึงเป็นของง่ายสำหรับมือใหม่หรือผู้ไม่มีความรู้ด้านงานเคลื่อนไหวมาก่อน เราสามารถสร้างงานนำเสนอไอเดียของเราบนเว็บเช่น แบบเนอร์ พรีโหลดเดอร์ เมนูนำทาง และงานแฟลชอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
ดาวโหลด Vectorian Giotto
ขนาดไฟล์ 8.15MB
รองรับ Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Want to learn and make Flash, absolutely Free? Vectorian Giotto has powerful yet very simple user interface that will allow you to quickly and easily create professional Flash animations for websites. Even if you had no experience whatsoever with animation or graphics tools before, you can learn to use Vectorian Giotto effectively within 10 minutes. With easy-to-use interface, powerful drawing tools, sophisticated shape morphing, stunning built-in effects, sound and scripting support, an expert designer will do much more in less time, while the beginner will find it very easy to make incredible, professional-looking movies. In addition, it supports layers and gradient fills as well as intersection, union and difference operations on objects. Combine and manipulate text, images and shapes to create Flash movies. You can set key animation
parameters as dimensions, background color and frame rate. Animation is based on simple motion tween concept: set-up start and end look of objects and Giotto does the rest by itself. You can preview your animation inside Vectorian Giotto without launching a browser or external player. Creating animations with Vectorian Giotto requires absolutely no knowledge of programming or scripting. You can very easily add amazing effects to your animation - objects can translate, rotate, change size, change color or gradient fill, stretch, skew - or do at the same time any combination of those effects - all with minimal effort from user and using the same motion tween concept. Now you are able to transform your creative ideas to cool banners, preloaders, navigation menus, and other Flash artworks, with an impressively short learning curve! Vectorian Giotto can be your companion in enhancing the experience of your website visitors, and creating WOW effect.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า