การปรับแต่งสัญลักษณ์หน้าข้อความ

สำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นเนื้อหาแบบซีรีย์ที่ได้นำเสนอต่อเนื่องกันมาในหมวดหมู่ ของพื้นฐานการสน้างงานนำเสนอ ด้วย PowerPoint 2010 หากท่านผู้อ่านหรือติดตาม ยังไม่ได้ศึกษาหรือมีพื้นฐานการสร้างงานนำเสนอดังกล่าว อาจจะสับสนและไม่เข้าใจได้ แนะนำให้คลิกกลับไปอ่านตามลิงค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ท้ายบทความ และกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้ง มั่นใจว่าจะเข้าใจและสามารถทำได้แน่นอนครับ

การสร้างงานนำเสนอโปรแกรม PowerPoint 2010 สิ่งสำคัญที่สุดเราควรจะทำให้สไลด์หรืองานนำเสนอของเราง่ายต่อผู้ชมในการอ่าน รูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายคือการกำหนด สัญลักษณ์หน้าข้อความ หรือ หมายเลขหน้าข้อความ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับแต่งการใช้งาน สัญลักษณ์หน้าข้อความ และ หมายเลขหน้าข้อความ การเรียกใช้งาน การยกเลิกการใช้งาน การสลับไปมาระหว่างกัน และการเลือกรูปแบบอื่นๆ ตามที่เราต้องการ

ปกติแล้ว ในกล่องข้อความของสไลด์ เมื่อเราพิมพ์ข้อความลงไป จะมี สัญลักษณ์หน้าข้อความ จะใส่อัตโตมัติให้เราแต่ละย่อหน้า สิ่งนี้เราเรียกว่า สัญลักษณ์หน้าข้อความ นั้นเอง แต่ถ้าเราต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง สัญลักษณ์หน้าข้อความ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและสวยงามก็สามารถทำได้ หรือสลับไปใช้หมายเลข แทนเป็นต้น

การปรับแต่งรูปแบบของ สัญลักษณ์หน้าข้อความ
เลือกข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความบนสไลด์
บนแท็บเมนูหน้าแรก คลิกปุ่ม สัญลักษณ์หน้าข้อความ ลูกศรเล็กๆ แบบหล่นลงหรือ drop-down arrow ตัวเลือกของรูปแบบจะแสดงขึ้นมา
นำเม้าส์ไปวางเหนือเมนูตัวเลือกแต่ละอันเป็นการพรีวิวดูสดๆ ว่าต้องการหรือไม่
เลือกรูปแบบที่ต้องการ


การปรับแต่ง หมายเลข :
เลือกข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความบนสไลด์
บนแท็บเมนูหน้าแรก คลิกปุ่มหมายเลขหน้าข้อความ ลูกศรเล็กๆ แบบหล่นลงหรือ drop-down arrow ตัวเลือกของรูปแบบจะแสดงขึ้นมา
นำเม้าส์ไปวางเหนือเมนูตัวเลือกแต่ละอันเป็นการพรีวิวดูสดๆ ว่าต้องการหรือไม่
เลือกรูปแบบที่ต้องการ


การเปลี่ยนหมายเลขค่าเริ่มต้น
ปกติแล้วจะเริ่มต้นจาก 1 แต่บางครั้งเราอาจจะต้องการให้เริ่มต้นจากเลขอื่น เช่นให้นับต่อเนื่องมาจากสไลด์ก่อนหน้าเป็นต้น
เลือกหมายเลขข้อความที่มีแล้ว
บนเมนูหน้าแรก คลิกที่ลูกศรเล็กๆ
จากเมนูแบบหล่นลง เลือกรูปแบบของสัญลักษณ์ และหมายเลข ที่ปรากฏ

ในช่อง เริ่มต้น ใส่หมายเลขค่าเริ่มต้น ที่ต้องการ
ใส่หมายเลขค่าเริ่มต้นที่ต้องการนับต่อ เช่น เริ่มจาก 5 หรือ 6 เป็นต้น

การปรับแต่ง หน้าตาของสัญลักษณ์
ไม่ว่าเราจะเลือกใช้งาน สัญลักษณ์หรือ หมายเลข เราสามารถปรับรูปแบบหน้าตาของเขา ให้มีสีสัน และขนาดตามที่เราต้องการ เพื่อให้งานนำเสนอของเราดูดีและสดใสยิ่งขึ้น

มาลองปรับแต่งขนาดและสีกันก่อน

เลือกสัญลักษณ์ หรือหมายเลขที่ต้องการ
จากเมนูหน้าแรก คลิกลูกศรเล็ก ๆ ของเมนูสัญลักษณ์
จากตัวเลือก คลิก สัญลักษณ์ และหมายเลข จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา
กำหนดค่า ขนาด ในช่อง ขนาด

เปลี่ยนขนาดตามที่เราต้องการ
จากเมนูแบบหล่นลง เลือก สี

เปลี่ยน สี ตามที่ต้องการ
คลิก OK รายการสัญลักษณ์ และหมายเลข จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนด
การใช้ภาพเป็นสักษณ์หน้าข้อความ
เลือก สักษณ์หน้าข้อความ เดิมที่มีอยูแล้ว
จากเมนูหน้าแรก คลิกลูกศรเล็กๆ ของสักษณ์หน้าข้อความ จะแสดงกล่องขึ้นมา
คลิก รูปภาพ จะแสดงกล่องคำสั่งขึ้นมา
คลิก รูปภาพ และ แทรกภาพที่ต้องการเข้ามา ควรจะเป็นภาพที่ออกแบบมาเฉพาะ มีขนาดเหมาะสม และใกล้เคียงกับแบบเดิม
คลิก OK


เลือก รูปภาพ
รายการข้อความของเราจะเปลี่ยนเป็นภาพตามที่เราเลือก


การอัพเดท สักษณ์หน้าข้อความ
เราสามารถคลิกคำสั่ง นำเข้า เพื่อใช้ภาพของเราที่เตรียมเองมาเป็น สักษณ์หน้าข้อความ


การใช้ สักษณ์หน้าข้อความ หรือ ซิมโปล
จาก สักษณ์หน้าข้อความ ที่มีอยู่เดิม
จากเมนูแบบหล่นลง เลือก สักษณ์หน้าข้อความ และหมายเลข จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา
คลิกเมนู ปรับแต่ง กล่องข้อความ สักษณ์หน้าข้อความ จะแสดงขึ้นมา
คลิกปุ่ม "กำหนดเอง"

คลิกที่ รูปแบบอักษร คลิกเลือก Wingdings and Symbol fonts เป็นตัวอย่างของการแทรกซิมโปล ที่ง่าย และได้รับความนิยม เนื่องจากมีขนาดสวยงามและเหมาะสมจำนวนมากให้เลือกใช้งาน
เลือก ตามใจชอบ

การเลือก
คลิก ตกลง ซิมโปล จะปรากฏ ขึ้นมาหน้าข้อความของเรา
คลิกตกลง อีกครั้ง เพื่อให้ซิมโปลมีผลกับงานนำเสนอของเรา
ภาพตัวอย่างที่ใส่ ซิมโปล ตามที่เรากำหนดเองครับ
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال