การนำเสนอผลงาน Powerpoint 2010

หลังจากที่เราได้ศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 2010 มาแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการนำเสนอผลงานของเราต่อผู้รับชม โดย Powerpoint 2010 ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและตัวช่วยในการนำเสนอผลงานของเราให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพจำนวนมาก
สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะแนะนำขั้นตอนการนำเสนอผลงาน การตั้งค่าการนำเสนอผลงาน การใช้ปากกาเน้นข้อความ การให้เล่นซ้ำ เป็นต้น
การเริ่มต้นนำเสนอ
เลือกไปที่แท็บการนำเสนอ

คลิกปุ่มนำเสนอ จากกลุ่มคำสั่งการนำเสนอ

หรือคลิกเลือกสไลด์โชว์ที่ต้องการและเลือกนำเสนอตั้งแต่สไลด์ปัจจุบันก็ได้เช่นกัน
หรืออีกทางเลือกหนึ่งให้คลิกที่ปุ่มนำเสนอบริเวณด้านล่างขวาของหน้าต่าง

การเดินหน้าและถอยหลัง
ใช้เม้าส์ไปวางเหนือปุ่มด้านขวาของจอภาพ จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือกไปด้านหน้าหรือถอยกลับได้
เราสามารถใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงของแป้นพิมพ์ในการเลื่อนสไลด์ไปด้านหน้าและถอยกลับได้

การหยุดหรือสิ้นสุดการนำเสนอ
ใช้เม้าส์ไปวางเหนือปุ่มด้านขวาของจอภาพ จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือกจบการนำเสนอได้
เราสามารถใช้แป้น Esc ของแป้นพิมพ์เพื่อจบการนำเสนอได้เช่นกัน

เครื่องมือและตัวช่วยในการนำเสนอ
โปรแกรม Powerpoint 2010 มาพร้อมตัวช่วยและเครื่องมือในการนำเสนอ สำหรับการทำให้งานนำเสนอของเราสะดวกมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนรูปแบบเม้าส์ การใช้ปากกาเขียน หรือการทำแถบระบายเน้นข้อความ
การเรียกใช้งานปากกาหรือตัวเน้นข้อความ

การเรียกใช้งานปากกา หรือตัวเน้น
ใช้เม้าส์วางเหนือเมนูปากกา ทางซ้ายมือของหน้าจอ
เลืิกชนิดและรูปแบบของปากกาตามที่เราต้องการ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า