การบันทึกและสั่งพิมพ์งานนำเสนอ PowerPoint 2010

การบันทึกและสั่งพิมพ์งานนำเสนอ PowerPoint 2010 เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากบทหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่เราควรศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว เพื่อช่วยให้การทำงานของเรา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในตอนนี้เราจะได้ทราบการบันทึกหรือ save กับการบันทึกเป็น หรือ Save as รวมทั้งวิธีการสั่งพิมพ์เอกสารนำเสนอ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย ข้อพิจารณา และข้อแนะนำในการพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย ต่างๆ เป็นต้น ถ้า พร้อมแล้วตามผมมากันเลยครับ
ปกติแล้ว การบันทึกเป็นหรือ Save as จะเป็นการบันทึกที่มีทางเลือกที่อ่อนตัวให้เรามากกว่าการบันทึกหรือ Save แบบธรรมดา
บันทึกเป็นไฟล์นำเสนอที่สามารถ เปิดหรือแก้ไขได้กับรุ่นก่อนหน้า เช่น 97 หรือ 2003 หรือ 2007 เป็นต้น
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ เพื่อต้องการให้มีไฟล์ใหม่เพิ่มขึ่นมาอีก ประมาณว่า เก็บต้นฉบับหรือไฟล์เดิมไว้
ให้เราเลือกแฟ้มหรือ Folder สำหรับการบันทึก รวมทั้งกำหนดชื่อไฟล์ที่จะบันทึกตามที่เราต้องการ
ขั้นตอนการใช้คำสั่งบันทึกเป็น
จากเมนูแบบริบบอน คลิกที่เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก บันทึกเป็น
ในกรอบโต้ตอบเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บไฟล์ไว้ใช้งาน ตั้งชื่อไฟล์งานนำเสนอตามที่เราต้องการ คลิกบันทึก

สำหรับคำสั่ง Save หรือบันทึก เป็นการบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขล่าสุดที่เราได้ทำกับงานนำเสนอ คลิกที่ปุ่มบันทึกหรือไอคอนรูปแผ่นดิกส์เล้กๆ ได้เลยครับ
ปกติแล้วโปรแกรม PowerPoint 2010 จะมีตัวตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติทุก 10 นาที หากเราไม่มีการ save หรือบันทึกโปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลให้เราอัตโนมัติเช่นกัน
ดูตัวอย่างคำสั่งบันทึกเป็น ให้สามารถนำไปเปิดหรือแสดงได้กับรุ่น 97 หรือ 3003
หรือบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่นเอกสาร PDF ไฟล์ เป็นต้น

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า