ฝึกเล่นเปียโนด้วยคอมพิวเตอร์


แนะนำ MidPiano ฟรีแวร์สำหรับการเล่นและสร้างไฟล์ดนตรี ด้วยการเพิ่มการจำลองการเล่นเปียโน ด้วยการเล่นแป้นคีย์บอร์ดหรือเม้าส์คอมพิวเตอร์ 

หน้าตาการทำงานของโปรแกรม จัดว่าใช้ได้ แต่ก็ไม่ยอดเยี่ยมทีเดียว ปุ่มการใช้งานง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน แต่ดูว่าง่ายเกินไป ซึ่งจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับหน้าที่การทำงาน การสร้างไฟล์มิดิไฟล์ดนตรีแบบนี้ ประกอบด้วยการบันทึกเสียงการเล่นเปียโน จากนั้นตัดแต่งและแทรกโน้ตเพลงเข้าไปภายหลัง เช่นการปรับจังหวะทุ้ม ความเร็ว ระดับเสียง ส่วนแป้นจำลองการเล่นเปียโน อาจจะต้องอาศัยเวลาในการเล่นสักพัก และอาจจะผิดพลาดได้ ซึ่งเราไม่ต้องกังวลในจุดนี้เพราะเราสามารถแก้ไขภายหลังได้


การติดตั้งไม่มีปัญหาในการลง แต่การถอดถอนออกจะมีปัญหาไม่สะอาดสะอ้านมาก จำเป็นที่ขั้นตอนการติดตั้งจะต้องอ่านคำแนะนำการติดตั้งให้ละเอียด เพื่อแน่ใจว่าเราจะไม่ม่การติดตั้ง หรือดาวโหลด toolbar ของโปรแกรมแอบแฝงมาเพิ่ม 
โปรแกรมการทำงานได้ดี และไม่มีปัญหาใดๆ 
หากว่าใครสนใจ หรือศึกษาด้านเพลงหรือดนตรี ต้องการฝึกเล่นเปียโนด้วยคอมพิวเตอร์ และบันทึกผลงานการเล่น เพื่อปรับปรุงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็สามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรี
MidiPiano is a MIDI file player, recorder and editor, Lets you can make piano quickly and easily. MidiPiano has a number of excellent educational features. As it plays a MIDI file, the piano keys used light up, color-coded according to which hand is playing, while at the same time a useful and intuitive 'Piano Roll' displays the music graphically. The performance can also be slowed down to aid your study, and the hands individually muted. You can also record performances and save them as MIDI files, using MidiPiano as an introduction to MIDI sequencing. Play and Record MIDI file with a virtual keyboard. Edit MIDI file with visual piano roll. Max 128 MIDI IN/MIDI OUT devices work in double harness. Colorful keys stand for different track simulate two hands. Customize keyboard layout. Support multi-language.
What's new in this version: Version 2.1.7 fixed bugs.

คุณสมบัติย่อ 


  • Version: 2.1.7
  • File size: 1.15MB
  • Date added: January 09, 2012
  • Price: Free
  • Operating system: Windows 2000/XP/7


  • ดาวโหลด MidiPiano

    Post a Comment

    ใหม่กว่า เก่ากว่า