สร้างเครือข่ายไร้สายใช้งานในบ้าน

วิธีการสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ขึ้นมาใช้งานด้วยตัวเอง
ขั้นตอนของการ setup ระบบเครือข่ายไร้สาย ส่วนใหญ่แล้ว เป็นการกำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กของเรา ซึ่งระบบไร้สายหรือว่า Wireless โดยนิยามหรือความหมายคือการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องมีสายสัญญาณ นั้นเอง จะมีก็เพียงแค่สาย แลนที่เชื่อมต่อจากผู้ให้บริการ ISP เข้ากับเครื่องเร้าเตอร์ หรือ โมเด็มเร้าเตอร์ เท่านั้น


ถ้าเรามีระบบสายแลนใช้งานเดิมอยู่แล้ว เราสามารถเพิ่มระบบไร้สายเข้ามาใช้งานได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไวร์เลส หรือว่า wireless access point.โดยเชื่อมต่อเข้ากับฮับสวิทซ์ เพื่อรับและส่งสัญญาณไร้สายนั้นเอง


ถ้าเราไม่มีระบบสายแลนใช้งาน เราก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์พวกไวร์เลสเร้าเตอร์ wireless router. ซึ่งไวร์เลสเร้าเตอร์จะมีพอร์ตเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็มเดิมของเรา นอกจากนั้นยังมีพอร์ตสำหรับขยายไปยังฮับสวิทซ์อีกด้วยการเลือกรูปแบบไร้สายที่เหมาะสมกับบ้านหรือสำนักงานของเรา เราอาจจะต้องการเพียง wireless access point เพียงตัวเดียว หรือว่าเพิ่ม wireless router เข้ามาใช้งาน ก็อาจจะเพียงพอ และคลอบคลุมจุดที่ต้องการใช้งานทั้งหมดได้


หรือบางทีเราอาจจะจำเป็นต้องเดินสายแลนขยายออกไป เพื่อเพิ่มจุดรับส่งสัญญาณไร้สายออกไปอีกก็เป็นได้ หรืออาจจะเลือกใช้ตัวขยายสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Repeater ซึ่งจะทำหน้่าที่ขยายสัญญาณให้มีความแรงและความชัดในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า