การตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์ WiFi Router

โดยปกติแล้ว การที่เราจะตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ WiFi Router เพื่อใช้งานนั้น จะเริ่มต้นด้วยการ ใช้สายแลน 2 เส้น ต่อสายจากไวร์เลสเร้าเตอร์ เข้ากับโมเด็ม ADSL อินเตอร์เน็ตเดิมของเรา จากนั้น นำสายแลน อีกเส้น มาเชื่อมต่อระหว่างไวร์เลสเร้าเตอร์ และปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับการ์ดแลนของโน้ตบุ้กของเรา

ขั้นตอนการทำงาน 
 1. ปิดสวิทซ์ อุปกรณ์ broadband modem.
  ถ้าไม่มีปุ่ม เปิด-ปิด ก็ถอดปลั๊กได้เลย 
 2. ต่อสายไฟของอุปกรณ์ไร้สาย wireless router.
 3. เสียบสายไฟเข้ากับรางไฟ 3  ขา 
  ดูว่าสัญญาณไฟการทำงานติดกะพริบ ๆ 
 4. ต่อสายแลน Ethernet cable ไปยังเครื่องโมเด็ม broadband modem.
 5. เปิดสวิทซ์การทำงานขึ้นมาใหม่ 
 6. นำปลายสายอีกด้านไปต่อเข้ากับพอร์ต WAN (wide area network) ด้านหลังองเครื่อง wireless router.
 7. ใช้สายแลน Ethernet cable อีกเส้น ต่อระหว่าง LAN Port 1 (บริเวณด้านหลังของ wireless router) ไปยังพอร์ตแลนของเครื่องโน้ตบุ้กของเรา เพื่อที่เราจะสามารถเ้ามาตั้งค่าหรือ setup การทำงานของไวร์เลสเร้าเตอร์ได้ 
 8. ให้เรา ปิดหรือ Shut down เครื่อง laptop ของเราก่อน 
 9. เปิดเครื่อง Laptop ขึ้นมาใหม่ รอการโหลดโปรแกรมวินโดว์จนแล้วเสร็จ

 10. เปิดโปรแกรมท่องเน็ต Web browser.
 11. ในช่องที่อยู่หรือ address bar ให้เราใส่ค่า IP ของอุปกรณ์ WiFi Router ลงไป เช่น 
   http://192.168.0.1 สำหรับยี่ห้อ D-Link routers.
 12. กดแป้น  Enter key.
  ตารางแสดงหมายเลข IP ของไวร์เลสเร้าเตอร์แต่ละยี่ห้อ รวมทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเข้าใช้งานด้วย 
  ยี่ห้อIP User Nameรหัสผ่าน
  3comhttp://192.168.1.1adminAdmin
  D-Linkhttp://192.168.0.1admin
  Linksyshttp://192.168.1.1adminAdmin
  Microsofthttp://192.168.2.1adminAdmin
  Netgearhttp://192.168.0.1adminpassword
  ปกติแล้ว เราจำเป็นต้องใส่ค่า User Name และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่เมนูการกำหนด การตั้งค่า การใช้งานของไวร์เลสเร้าเตอร์ ต่อไป ที่สำคัญและแนะนำ คือ การกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกัน และรักษาสิทธิการใช้งาน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า