โน้ตบุ้ก Lenovo ไม่แสดงภาพบนจอฉายโปรเจคเตอร์

วิธีการแก้ไขปัญหา โน้ตบุ้ก Lenovo ไม่แสดงภาพบนจอฉายโปรเจคเตอร์ สำหรับใครที่ต้องมีการนำเสนอผลงาน Powerpoint ด้วยคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่า โน้ตบุ้กของ Lenovo แต่มีปัญหาภาพไม่ออกจอฉาย ผมมีแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานมาแนะนำดังนี้ครับ

1 ตรวจดูว่าต่อสายเชื่อมสัญญาณแบบ VGA ระหว่าง โน้ตบุ้กกับ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ว่า ชำรุด หลวม หรือไม่ หาก หลามก็ลองขยับๆ หรือชำรุด ก็ต้องหาสายสำรองมาเปลี่ยน เป็นต้น

2 หากลองตามแนวทางข้อหนึ่งไม่ได้แล้ว ก็ลองดูข้อ 3

3 ข้อนี้ เป็นการใช้งาน FN+Key บนแป้นพิมพ์ของเครื่องโน้ตบุ้กครับ สำหรับ Lenovo การปล่อยสัญญานภาพออกไปยังจอที่สองหรือ จอภายนอก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า External display จะสามารถทำได้โดยการกดแป้น FN+F7 ซึ่งจะเป็นการทำงานปล่อยสัญญานภาพใน 3ลักษณะวนรอบกันไปดังนี้ครับ
-
 • แสดงผลเฉพาะจอฉายภาพภายนอก
 • แสดงผลบนจอภาพโน้ตบุ้ก และจอฉายภายนอก (แนะนำให้ใช้แบบนี้)
 • แสดงเฉพาะจอภาพโน้ตบุ้ก
ภาพตัวแสดงแสดงปุ่ม FN + F Key ต่างๆ

Notes:

 • For any operating system other than Windows 2000 or Windows XP, no additional procedure is needed. Just press Fn+F7.
 • This function is not supported if different desktop images are displayed on the computer display and the external monitor (the Extend desktop function).
 • This function does not work while a DVD movie or a video clip is playing.
To enable this function in Windows 2000 and Windows XP, the following procedure is needed:
 1. When you log on to Windows 2000 and Windows XP for the first time, press Fn + F7 and select a display-switching function in the Initial setup window. Since in Windows 2000 and Windows XP multiple users can log on to a single operating system by using different user IDs, each user needs to select the function in the initial setup window when logging on for the first time.
 2. If the Fn + F7 key combination have been assigned to a presentation scheme function, start Presentation Director, and change the settings.
Applying a presentation scheme
Apply a presentation scheme directly, with no need to start Presentation Director.
Notes:
 • This function is supported only in Windows 2000 or Windows XP.
 • Since in Windows 2000 and Windows XP multiple users can log on to a single operating system by using different user IDs, each user needs to do the following procedures when logging on for the first time.
 • To disable this function and use the Fn + F7 key combination for switching a display output location, start Presentation director, and change the settings.
To enable this function, do as follows when you log on to Windows 2000 or Windows XP for the first time:
 1. Start Windows 2000 or Windows XP, and log on to the system.
 2. Press Fn + F7. The setting window opens.
 3. Select the optional setting.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า