โหลด AntiLogger Free

แนะนำฟรีแวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยอีกตัวที่น่าสนใจ โดเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ หากคุณยังไม่มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยแล้ว อาจจะถูกเจาะระบบและขโมยข้อมูลสำคัญส่วนตัวของเรา เช่นรหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต และอื่นๆ

โดยการขโมยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการแอบแฝงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Keylogger และคอยเก็บข้อมูลสำคัญของเรา เพื่อส่งออกไปด้านนอก ให้กับผู้จัดทำมันขึ้นมานั้นเอง

โปรแกรม AntiLogger Free ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเราได้ในการป้องกันการทำงานของเราให้มีความมั่นใจ และปลอดภัยมากขึ้น โดยจะเข้ารหัสและถอดรหัสการทำงานเพื่อป้องกันการแฮกข้อมูลของเราดังกล่าว โดยที่ AntiLogger Free จะป้องกันคอมพิวเตอร์ของเราในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งต่างากโปรแกรมค่ายอื่นๆ ที่จะป้องกันเป็นการเฉพาะ เช่น ทำงานร่วมกับโปรแกรมท่องเน็ต หรือ web browser,เท่านั้น


การทำงาน ถือว่าไฟล์มีนาดเล็ก ติดตั้งง่ายและไม่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของเครื่องให้ดีขึ้น


สเปกย่อ

Version: 1.0.0.833
File size: 2.86MB
Date added: October 09, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/Vista/7/8

โหลด AntiLogger Free

AntiLogger Free is a powerful application that protects your Windows computer from keylogger attacks. It encrypts your every keystroke deep into your computer's core and delvers decrypted data directly where you are typing it. No one will be able to steal your information. All they are getting is as valuable as a shredded document.

AntiLogger Free protects all the application you use. Unlike anti-logging tools that work with only one specific application such as your web browser, AntiLogger Free protects every application on your computer. Lightweight and seamless, AntiLogger free is easy to install, requires no configuration and does not slow down your PC


ภาพตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า