ดิกส์ภาษาอินโดนีเซีย


ฟรีแวร์ดิกส์อังกฤษ - อินโดนีเซีย โปรแกรมดิกส์ขนาดเล็ก แต่บรรจุฐานข้อมูลคำศัพท์มากกว่า 40000 คำ และวลีสำนวนต่างๆ อีกกว่า 64000 วลี โดยมี 2 ลักษณะเด่น คือ โหมดคอมแพ็ก และ โหมดค้นหาอัฉริยะ เพื่อการทำงานในการแปลข้อความเนื้อหาที่เราอ่านบนเว็บหรือในหนังสือ โดยการเลือกข้อความ  [Ctrl+C] และตั้งค่าการทำงานของโปรแกรมเป็น Clipboard Text is Checked โปรแกรม kamus ก็จะแปลข้อความนั้นให้เราทันที 
ปัจจุบันเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมอาเซียน ในปี 2558 การศึกษา และเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญ ในการลงทุนการค้าขาย การติดต่อสื่อสาร และการเรียน หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาช่องทางในการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซีย โดยที่คุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ก็ลองโหลดโปรแกรมนี้มาติดตั้งและฝึกฝนการใช้งานภาษาอินโดของคุณได้ฟรีครับ 
สเปคย่อ
 • Version: 2.04
 • File size: 2.65MB
 • Date added: February 25, 2009
 • Price: Free
 • Operating system: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

 • โหลด 
  Kamus

  Kamus is an English-Indonesian Dictionary and vice versa. It's small but contain more than 41.000 English and 35.000 Indonesian word and 64.000 phrase. Has two main features Compact Mode and Smart Find. CompactMode (Click on the Top Right icon) is design to help translate when reading. You only select word and copy [Ctrl+C] and if Options Use Clipboard Text is Checked kamus will translate it for you. Smart find will usable in compact mode. It will find the related / correct word. You can find others useful smart search, for example: developers; developer programming; program driving; drive completely; complete programs; program dried; dry programmed; program etc. So you don't need to select the word char by char, just double click the word and copy/ Ctrl+C, Kamus will translated it. Version 2 redesign the Interface-Add many new words-Add phrase-Add or define new words-Help file.
  Version 2.04 adds new trackbar to adjust transparancy and a PopUp menu in the application icon.
  What's new in this version: Version 2.04 adds new trackbar to adjust transparancy and a PopUp menu in the application icon.


  Post a Comment

  ใหม่กว่า เก่ากว่า