โปรแกรมทดสอบคำศัพท์ Vocab

ในการเรียนการสอบภาษาอังกฤษนั้น นอกเหนือจากความรู้ด้านโครงสร้างและไวยากรณ์อันเป็นหลักของภาษาอังกฤษแล้ว คำศัพท์ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนต่อในระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น เพื่อตำแหน่ง และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นต้น ด้วย ฟรีแวร์  vocabulary-building ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับช่วยเหลือผู้เรียนในการท่องจำและสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์ในการเตรียมตัวสอบ SAT, GRE, GMAT ได้ใช้ฝึกฝน ด้วยตนเอง ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจครับ โดยโปรแกรมมีแบบทดสอบในรูปแบบ เลือกคำตอบที่ถูกต้อง แบ่งตามหมวดหมู่ โดยเราสามารถเข้าไป edit ค่าการทดสอบ และการจัดการเพิ่มเติ่ม รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าการทดสอบ ประเมินความสามารถองเราได้ด้วย นับเป็นฟรีแวร์เพื่อผู้สนใจเตรียมตัวสอบภาษา โดยไม่ต้องลงทุนมากอีกตัวหนึ่ง 
สเปคโดยย่อ

 • Version: 1.2
 • File size: 661.46K
 • Date added: June 22, 2004
 • Price: Free
 • Operating system: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP • Use this vocabulary-building program to practice for the SAT, GRE, GMAT or any vocabulary-intensive examination, or simply to increase your vocabulary. It asks you a series of multiple-choice questions. You can edit the words, categorize them to make them easier to memorize, and even track your progress. The program also has a built-in dictionary. The download link provided is only for Windows. Visit the author's Web site to get the version for your operating system.

  โหลด Vocabulary Builder Simple

  Post a Comment

  ใหม่กว่า เก่ากว่า