แนะนำฟรีแวร์ใช้งาน

1 Pivot Stickfigure Animator ฟรีแวร์สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นง่ายๆ สำหรับมือใหม่หรือผู้สนใจงานด้านการ์ตูนแบบเคลื่อนไหวหรือเคลือนที่ได้ การสร้างชิ้นงานเคลื่อนไหว สามารถเลือกจากแม่แบบที่มีอยู่แล้ว เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหว ของแขน ขา หรือท่อนบน บางส่วนตามต้องการ หรือแม้กระทัั่งสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ตามต้องการของเรา จากนั้น save หรือบันทึกไปใช้งานกับงานนำเสนอของคุณต่อไป

a unique software that allows you to create stick figure animations easily and without any artistic skills. You can move the sections of the stick figure and easily create a chain of animation frames that can be previewed as you go. You can use more than one stick-figure in the animation, and even create your own stick figures using an easy to use visual editor that lets you assemble objects out of lines and circles. The results can be saved as an animated gif.

2 โปรแกรมจำลองการจับสลากหรือสุ่มลำดับหมายเลข ที่เราสามารถประยุกต์ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราเช่น งานจับสลากโรงเรียน สุ่มหมายเลขรับรางวัล หรือสุ่มหาผู้ชนะ อื่นๆ ตามต้องการของเรา 

From Harmony Hollow Software: Just like drawing names from a hat to determine a random order for a group of people or to choose individual random names or pairs. Just input a list of names either manually or by importing from a text file, then let the program randomly re-order the entire list automatically or pick any number of random names individually or even pairs of names, complete with cool animation and optional sound effects. Great for selecting winners of raffles or sweepstakes or for parents or teachers to decide a random, arbitrary order for kids to do things such as play video games or use the computer. The pairs feature is also useful for teachers to assign partners for doing projects and games.

โหลด The Hat
3 ตัวอย่างสมุดลงนามเยี่ยมชมด้วยภาษา PHP ที่มาพร้อมความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยหรือ Spam comment เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาการทำงานของภาษา PHP เพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาและเรียนรู้ต่อไป
The Easy PHP Guestbook is a simple free yet powerful comments script with multiple advanced anti-spam features, that can turn any one of your existing html pages into an html guestbook, where your visitors can leave their own comments, by simply adding a snippet of code to the page. This makes it extremely easy to build a guestbook/add comment feature that merges perfectly with your Web site style, design and graphic layout. You can also use the provided template to build a Web site guestbook from scratch.
Other features: flatfile based, no mysql or other databases required; Captcha image verification anti-spam system; Banned words, banned IPs list, customizable in the online admin section; Badwords support regular expressions for advanced users - e-mail notification with full details; and Easy configuration and customization. Version 0.55.3 includes better handling of particular PHP configurations.
What's new in this version: Version 0.55.3 includes better handling of particular PHP configurations.

โหลด PHP Guestbook
4 แม่แบบการเขียนประวัติย่อบุคคล word
สามารถดาวโหลดมาเป็นตัวอย่างหรือแม่แบบในการกรอกแบบประวัติบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้แม่แบบทำมาในโปรแกรม Word เราสามารถใช้เป็นตัวอย่างเพื่อกรอกข้อมูลของเราได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป
This download contains multiple resume templates for Microsoft Word, including a general resume and a student resume. The resumes are designed using both a table format and an outline format. They can be used to create chronological or functional resumes. Each template provides structure, examples and tips so that you don't have to start from scratch when creating your resume. When writing your resume, remember to follow the "5 C's of Resume Writing": Be convincing, concise, clear, consistent, and clean. For more information about using these templates, and general tips for resume writing, see the official author's web page: http://www.vertex42.com/resumes/free-resume-template.html

โหลด resume templates

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า