ตรวจสอบและอัพเดท bios


แนะนำฟรีแวร์สำหรับการตรวจสอบว่า Bios คอมพิวเตอร์ของคุณ จำเป็นที่จะต้องมีการอัพเดท ปรับปรุงข้อมูลหรือไม่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นฟรีแวร์นาดเล็กที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยเหลืองานของผู้ดูแลระบบ หรือช่างคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างละเอีดในรูปแบบของข้อความที่เราสามารถบันทึกหรือส่งออกไปพิมพ์ เพื่ออ้างอิงหรือใช้งานต่อไป โดยการใช้งาน ไม่ต้องติดตั้ง สามารถรันโปรแกรมได้เลย ข้อมูลที่แสดงได้แก่ ข้อมูลของ Bios ,ซีพียู รอมและแรม และอื่นๆ 
BIOSAgent Plus easily and automatically identifies, locates and updates the latest BIOS and device drivers you need for your computer. It saves you precious time and ensures your PC runs at its very best.
What's new in this version: Version 2.2010.1.8 is updated to support more BIOS and adds Windows 7 compatibility.


 • Version: 2.2010.1.8
 • File size: 563.3K
 • Date added: April 27, 2010
 • Price: Free
 • Operating system: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7


 • ดาวโหลด 
  BIOSAgent
  จากภาพหน้าจอการทำงานของโปรแกรม เราจะเห็นลิงค์ในการ อัพเดท Bios ของเครื่องเรา ตลอดจนการ update ไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นอื่นๆ 

  Post a Comment

  ใหม่กว่า เก่ากว่า