การสร้างแบบทดสอบด้วย PowerPoint 2007

ตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบง่ายๆ หรือ Easy quiz สำหรับนักเรียน ครูอาจารย์หรือผู้ใช้งานทั่วไป ที่สนใจสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอต์ PowerPoint 2007 โปรแกรมนำเสนอผลงานที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั้นเอง
สำหรับเนื้อหานี้จะเรียกว่าเป็นการประยุกต์การใช้งานเท่านั้น เรียกว่าเป็นแนวทางหรือแบบทดสอบสำหรับผู้เเริ่มต้นหรือสนใจเท่านั้น โดยมีหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด เรียกว่าเด็กประถมก็สามารถใช้เป็นแนวทางและทำตามได้ง่ายๆ ทันที่ครับ
หลักการ ก็คือว่า
ขั้นตอนที่ 1 ให้เราเปิดโปรแกรม  PowerPoint 2007 ขึ้นมาตามภาพ จากนั้นให้เรา แทรกรูปร่างลงไปในสไลด์ให้ได้ตามภาพ โดยตัวอย่างผมแทรกรูปร่าง สี่เหลี่ยมมุมมนๆ หน่อย เราสามารถ ปรับสีสันและมิติได้ตามต้องการ
รูปร่างที่ 1 พิมพ์คำว่า   คำถามที่ 1
รูปร่างที่ 2 พิมพ์ตัวเลือก ว่า Eat
รูปร่างที่ 3 พิมพ์ตัวเลือก ว่า  Jump
รูปร่างที่ 4  พิมพ์ตัวเลือก ว่า  Book
รูปร่างที่ 5 พิมพ์ตัวเลือก ว่า   Sleep

2 สร้างสไลด์เพิ่มอีก 2 สไลด์ เพื่อให้เป็นสไลด์แสดงคำตอบที่ถูกต้อง และคำตอบที่ไม่ถูกต้อง ภาพประกอบ สามารถไปค้นหาได้จากรูปของ google.com
- บนไสลด์คำตอบที่ถูก ให้เพิ่มคำว่า ถูกต้องครับ และ ทำข้อต่อไป

- บนไสลด์คำตอบที่ผิด ให้เพิ่มคำว่า ผิดครับ และ ทำอีกครั้ง / เลิก

3 ให้เราสร้างสไลด์คำถามข้อที่ 2 เพิ่มขึ้นมาอีก 1 สไลด์ครับ ตามภาพประกอบ

หลักการสร้างลิงค์ง่ายๆ คือการใส่ลิงค์ไปยังสไลด์ที่เราสร้างขึ้นมาครับ
ในสไลค์แรก คำถามที่ 1
คลิกข้อความที่ถูก   คือ คำว่า Book  จากนั้นบนเมนูให้เราใส่ลิงค์เชื่อมโยง ไปยังสไลด์ที่ 2 (คำตอบที่ถูก)

- ส่วนตัวเลือกอื่นๆ ให้เราเช่นกันแต่เปลี่ยนไปเลือกให้ไปที่สไสลด์ที่ 3 (ตอบผิดแทน)
- บนสไลด์ถูกต้อง ตรงคำว่า ทำข้อต่อไปให้เราคลิกสร้างลิงค์ไปยังสไลด์ที่ 4 (คำถามข้อที่ 2)
- บนสไลด์ผิดครับ ตรงคำว่า ทำใหม่ ให้เราคลิกสร้างลิงค์ไปยังสไลด์ที่ 1 (คำถามข้อที่ 1) และ ตรง เลิก ให้เราคลิก เมนูการกระทำ และเลือกเป็น จบการนำเสนอ
สรุปว่า เป็นเพียงขั้นตอนและแนวทางนะครับ ซึ่งต้องการการประุกต์ และปรับปรุงนำไปใช้งานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า