ฟรีโปรแกรมจัดภาพทำหนังสือเดินทาง

แนะนำฟรีแวร์ด้านการจัดการภาพถ่าย ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการพิมพ์ภาพสำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวบุคคล หนังสือเดินทาง ซึ่งต้องการมุม มิติ และความคมชัดของใบหน้าในขนาดมาตรฐาน ที่มีความโดดเด่นและความคมชัดสูง ซึ่งจะช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นและดูดีขึ้นครับ สำหรับใครที่ต้องทำงานหรือรับผิดชอบงานด้านนี้อยู่ก็ลองดาวโหลดมาทดสอบและใช้งานกันได้ฟรีครับ

 Free passport photo software supports most countries. Software for passport photo and ID photo. Save time and money. You can choose print it at your printer or to export JÃ?·Ã??Ã?¿ files with 6-8 passport photos on one 4X6 photo paper at the nearest photo lab for 10-15 cents only. Printing at home or at your office gives you immediately results. Easy to use software just import your portrait photo and you can do all the necessary adjustments with the software tools. This software package CamToPrint allows you to Ã??reate, share, and print personalized photo books, calendars, greeting cards & invitations, collage enlargements and passport photos. CamtoPrint allows you to fully customize your creation and share it with your friends & family via FaceBook. Camtoprint has a very friendly and easy to use interface and gives you professional results that will astonish your friends & family. Use the software to create amazing gifts for any occasion. CamtoPrint offers a variety of backgrounds, templates, frames and Clipart which you can download and install for free. The user interface is very friendly and our flash tutorial will guide you step by step on how to get the best results. All you have to do is choose a product, drag and drop your images into ready made templates and for a great addition, you can also add backgrounds, drop shadow, frames and add text to make your story complete. If you need additional control over your photos you can also apply effects, color enhancements and more!. the finished creation can be printed at any home or office printer, or shared as a flash slide show via Facebook. Key Features: create, share, and print at home 5 great photo products. Fully customizable - select the number of images, resize, rotate. Use "auto design" and your book will be done in less than a minute.

โหลด  Free passport photo

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า