ดาวโหลด Desktop Plagiarism Checker

แนะนำฟรีแวร์ เพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ถนัด หรือสนใจงานเขียน บทความทางภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ หรือบทบรรยายต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
แน่นอนว่า หากเราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา การที่จะมั่นใจได้ว่า การเขียนของเราถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่ มีคำผิดหรือ ตกบกพร่องไปหรือเปล่า
ดังนั้นการคัดลอกหรือการตัดแปะ กำลังเป็นที่นิยมและระบาดอย่างมาก ในวงการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งการเขียนที่ดี เราควรจะเขียนด้วยตัวเอง หรือ รวบรวมมาเขียนด้วยตนเอง ส่วนการคัดลอกเนื้อหาของคนอื่นๆ ในรูปแบบของการ Copy และวาง Paste นั้น ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง

การตรวจสอบว่า เนื้อหาบทความซ้ำซ้อนหรือคัดลอกงานจากอินเตอร์เน็ตมาส่งหรือไม่ สามารถ ทำได้ผ่านโปรแกรม ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ต หรือจะผ่านโปรแกรมช่วยอย่าง Desktop Plagiarism Checker
ก็เป็นทางเลือก ที่น่าสนใจ
โดยดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของเรา โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานได้

สเปกย่อ
Version:
1.11
Total Downloads:
113,714
Date Added:
Dec. 18, 2012
Price:
Free
File Size:
4.21MB
Downloads Last Week:
1,021
Platform:
Windows
ดาวโหลด Desktop Plagiarism Checker


Free online plagiarism checker. Duplicate content check. Plagarism detector. Plagerism software. Turnitin free alternative. Check for plagiarism in articles, patents, books, essays, term papers, legal opinions and journals. Check your txt, html, rtf, doc, odt, docx, pdf files


Today it is very easy to look for some interesting contents on internet in order to make a copy and paste with out given the correct references.
If you are a teacher or professor who would like to know that the essay or the thesis in which was assigned to your students and when they come to submit to you is a new content from study and research or just the duplicate content from internet,then using this free tool to help you to check for the     “Cyber-Plagiarism

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า