ทำบัตรพนักงานด้วย ID Flow Free Edition

แนะนำฟรีแวร์ สำหรับการออกแบบ และสร้างบัตรประจำตัวพนักงาน แบบมืออาชีพ คือ โปรแกรม ID Flow Free Edition
คุณสมัติของโปรแกรม
ออกแบบ และจัดพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน ของบริษัท โรงงาน โรงเรียน ฯลฯ
แทรกรหัสบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและทันสมัยในการตรวจสอบ
จัดการบัตรผ่านพนักงานในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลได้มากถึง 200 คน
สามารถจับภาพจากเครื่องสแกนเนอร์หรือกล้องจับภาพ
การพิมพ์บัตรด้านเดียว/ทั้งสองด้าน
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ID Flow Free Edition
1 การเพิ่มหรือ Add ข้อความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อสกุลพนักงาน ตำแหน่ง
2 การ Add ภาพพนักงาน หรือโลโก้หน่วยงาน
3 การ add บาร์โค้ด ในการสแกนหรืออ่านข้อมูลบัตร
4 การใส่กราฟฟิคอื่นๆ
5 การพิมพ์บัตรประจำตัว


หน้าจอการทำงาน หลังดาวโหลดและติดตั้งแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงาน จะพบหน้าจอการใช้งานที่ดูเรียบง่าย ไม่สับสน ตามภาพ ซึ่งจะมีปุ่มควบคุมการทำงาน พื้นฐานที่สำคัญ 3 ปุ่ม ได้แก่
1 ปุ่ม Record Center คลิกเข้าไป เพื่อ edit หรือ add เพิ่มเติมแก้ไข ตารางข้อมูลของแต่ละคน เช่น ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขบาร์โค้ค เป็นต้น
2 การแก้ไขการออกแบบของต้นฉบับ หรือตัวแบบ ให้คลิกที่ปุ่ม คุณสมบัติหรือ properties>Card printing>edit
3 คลิก Set up เพื่อเข้าไปตั้งค่าการทำงานเพิ่มเติม พวก กลุ่มของบัตรประจำตัว การตั้งค่าบน Server และบน ตัวเครื่องของเราเอง

Note: การใช้งานสามารถอ้างอิง เอกสาร คู่มือการใช้งาน ได้ที่ Help เมนู Getting Start Guide แนะนำเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

สนใจดาวโหลด ID Flow Free Edition

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า