วิธีรีเซต iPad air2

เครื่อง iPad Air 2 เวลาใช้งานไปตามปกติ จะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเข้าไปค้นหา และดาวโหลดแอพ ต่างๆ ใน App Store , การเปิดปิดแอพพลิเคชั่น ,การเล่นเกมส์ หรือความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น

บางครั้ง iPad Air 2 อาจจะค้าง หรือ แฮงค์ หรือ หยุดการทำงานไปเลยก็ได้


ถ้าหากว่าใครมีปัญหาดังกล่าว ก็ไม่ต้องตกใจครับ เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองง่ายๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ


ลองรีสตาร์ทเครื่อง โดยการกดปุ่ม หลับ/ตื่น (ปุ่มเล็กๆ บนด้านขวาของเครื่อง) ภาษาอังกฤษคือปุ่ม sleep/wake กดค้างไว้ จนกระทั่ง แถบสไลด์สีแดงจะปรากฏขึ้นมา ให้เราเลื่อนแถบสไลด์ไปครั้งหนึ่ง จากนั้นให้ กดปุ่ม Sleep/Wake ค้างไว้ จนกระทั่งโลโก้ของ apple แสดงขึ้นมา

ถ้ากรณีแรกไม่ได้ผล ก็ให้ลองแบบต่อไปคือ


ลองรีเซตเครื่อง iPad air 2 โดยการกดปุ่ม Home และปุ่ม Sleep/Wake ค้างไว้พร้อมกัน รอสักครู่จนกระทั่ง โลโก้ของ apple แสดงขึ้นมาอีกปัญหาหนึ่งอาจจะเกิดจากแบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพ สำหรับเครื่องที่เก่าหลายปีแล้ว ให้ทดลองต่อสายซารต์แบตฯ ดู อาจจะใช้เวลานานกว่า 30 นาที ในการรอแบตฯ ให้มีกำลังไฟพอในการเปิดเครื่องใช้งาน

ถ้าทั้ง 3 แบบ ที่กล่าวมายังไม่ได้ผลสำหรับคุณ ก็ลองอีกวิธี ให้ใช้สายต่อ iPad Air2 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองเปิดโปรแกรม iTunes จากนั้นให้คลิกปุ่ม การคืนค่า หรือ Restore

แนวทางสุดท้าย ถ้าลองทั้ง ทุกแนวทางด้านบนแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็อาจจะต้องเอาเครื่อง ไปที่ศูนย์บริการของ iPad ในพื้นที่ใกล้บ้านของคุณต่อไป


When iPad Air 2 is Frozen or unresponsive  what we can do to fix this issue.

In fact, there are various reasons for this issue ,however from my experience I have been found that an interruption from either applications script or ads ware is a key factor.   

If such this problems happen  do not panic. We can fix the problem easily. Follow the easy steps below it.

Try to restart the machine by pressing the sleep / wake  until the red slider appears. slide the  slider and then press the Sleep / Wake button until the apple logo appears.

If the issue is not fix try the next ways.

Try to reset the iPad air 2 by pressing the Home button and the Sleep / Wake button simultaneously. Wait until the apple logo appears.


Another common problem may be due to battery drain. . Try to recharge the battery may take longer than 30 minutes  to have enough power to run the machine.

If all 3 ways above does not fix the issue. Connect  iPad Air 2 with computer. And open iTunes, then click the Restore.


Finally, if all do not work for you may be take the machine to apple distributor shop near your house  is a must do.


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า