ดาวโหลด DirectX End-User Runtime Web Installer

DirectX End-User Runtime Web Installer
DirectX คือกลุ่มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพัฒนาหรือออบแบบมาเป็นการเฉพาะ สำหรับคอมพิวเตอร์ ตระกูล Windows ให้สามารถทำงานหรือแสดงผลการทำงานในเชิงของมีเดีย ความบันเทิงต่างๆ เช่น การรับชมหนัง ดนตรี เพลง เกมส์ สามารถทำได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ หรือ ระบบ Hardware
ยกตัวอย่างเช่น ความคมชัดและความสมจริงของภาพ การแสดงผลแบบ 3 D และระบบเสียงแบบรอบทิศทาง เป็นต้น
DirectX จะมีการปรับปรุงและ อัพเดท ออกมาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้รองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่น ที่ออกมาใหม่ๆ ในแต่ละวัน แบบไม่สิ้นสุด

คำแนะนำการติดตั้ง

คลิก ดาวโหลด
สามารถเลือกได้ว่าจะ Run หรือ Save
ถ้าเน็ตของเราไม่เร็วจริงๆ แนะนำให้เลือก Save ลงบนเครื่องก่อน จากนั้นจึง Run หรือ Install  ทีหลัง
ดาวโหลด DirectX End-User Runtime Web Installer

Microsoft DirectX is a group of technologies designed to make Windows-based computers an ideal platform for running and displaying applications rich in multimedia elements such as full-color graphics, video, 3D animation, and rich audio. DirectX includes security and performance updates, along with many new features across all technologies, which can be accessed by applications using the DirectX APIs.


Click the Download button on this page to start the download, or choose a different language from the drop-down list and click Go.
Do one of the following:
To start the installation immediately, click Open or Run this program from its current location.
To copy the download to your computer for installation at a later time, click Save or Save this program to disk.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال