การปักหมุดบนแผนที่ Google Earth

การปักหมุดสถานที่ใน Google Earth

วัตถุประสงค์ของการปักหมุด

1 เพื่อแสดงจุดบนพื้นที่หรือสถานที่ icon หรือสัญลักษณ์บนแผนที

2 เพื่อความง่าย และรวดเร็วในการเข้าถึง

3 สำหรับการประกอบการนำเสนอ และการประมวลผลข้อมูล

เราสามารถปักหมุกลงพื้นที่ใดๆ ก็ได้ บนโลกใบนี้ โดยหลังจากที่เราปักหมุดลงไปแล้ว ก็จะมีรายการแสดงขึ้นมา ใน โฟลเดอร์ สถานที่ของฉัน โดยเราสามารถไปยังหมุดที่ปัก โดยการ คลิกๆ สองครั้งที่รายชื่อหมุดที่เราปักไว้ ได้ทันที

นอกจากนั้น เรายังสามารถ แก้ไข หรือ ย้า่ย ลบ หรือแชร์ หมุดที่เราปักไว้ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

14°48'1.36"N 100°36'43.08"E

1 ในตัวอย่างการทดลองปักหมุด งานวังแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์ ให้ลองก้อปเอา พิกัดภูมิศาสตร์ ด้านบน ไปวางลงในช่อง ค้นหาของโปรแกรม และ Enter หรือ ค้นหา

2 คลิกที่หมุด บนแถบเมนูบาร์ด้านบน จะปรากฏหน้าต่าง New dialog box แสดงขึ้นมา และปักหมุดลงไปตามตำแหน่งที่เราระบุ ในมุมองแบบ 3D viewer.

3 ลองสำรวจรอบๆ พื้นที่ที่เราจะปักหมุด โดยการกดเม้าส์ค้างไว้แล้วแดรกไป รอบๆ ซึ่งเราสามารถใช้วิธีเดียวกันนี่ในการขยับหรือย้าย หมุด ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนแผนที่ตามต้องการ

4 การกำหนดรายละเอียดใน dialog box, ให้ระบุข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

คำอธิบาย ใส่คำอธิบายเพิ่มเติม

หมุดค่า Default จะเป็นหมุดสีเหลือง สามารถคลิกเข้าไปเลือกจาก icons รูปแบบต่างๆ ได้ หรือจะสร้าง icons ขึ้นมาเองก็ได้

คลิก OK เพื่อตกลง จะมีรายการปักหมุดของเรา แสดงขึ้นมา ให้สังเกตุดูที่โฟลเดอร์ สถานที่ของฉัน

การไปยังจุดที่เรา ปักหมุดไว้ สามารถใช้เม้าส์ Double click ที่รายการ สถานที่ของเรา ตามชื่อที่เรากำหนดไว้

 การแก้ไขรายละเอียดของหมุดที่ปัก 
ใช้การคลิกเม้าส์ขวา ที่หมุดที่ปักไว้ แล้วเลือกคำสั่ง คุณสมบัติ
เราสามารถขยับหมุด ได้ หรือเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลของหมุด ได้ 
สามารถเพิ่มรูปภาพ คำอธิบาย การใส่ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล ได้ 


ภาพแสดง รายการปักหมุด เราสามารถ ดับเบิลคลิก เพื่อวิ่งไปยังจุดที่เราปักหมุดได้ทันที
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า