วิธีตั้งค่าการใช้งานเครื่อง iPad Ari 2

เมื่อเราได้เครื่อง iPad Air 2 มาใช้งานแล้ว การตั้งค่าการใช้งานหรือการกำหนดค่า ในการควบคุมการใช้งานลักษณะพิเศษ หรือความสามารถพิเศษต่างๆ ของเครื่อง จะสามารถทำได้ผ่าน ศูนย์กลางการควบคุม หรือ การตั้งค่า/Setting บนหน้าจอ Home ของเครื่องครับ
สำหรับการตั้งค่าพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการใช้งานได้แก่


การตั้งค่า 

ในการตั้งค่า จะมีรายการเมนู ที่สำคัญ เช่น
โหมดเครื่องบิน
Wi-Fi
บลูทูธ
การปรับจอแสดงผลและความสว่าง
ภาพพื้นหลัง
เสียง
Touch ID และรหัสผ่าน
การตั้งค่าใช้งาน iCloud
การตั้งค่า iTunes Store และ App Store

ทั่วไป 

เกี่ยวกับ แสดงข้อมูลตัวเครื่องในภาพรวม รวมทั้งขนาดพื้นที่ใช้งานที่เหลือ
การตั้งล็อกอัตโนมัติ
วันที่และเวลา
แป้นพิมพ์
ภาษาและภูมิภาพ
การรีเซต
เป็นต้น

บทสรุป ศูนย์กลางการควบคุม เปรียมเหมือนกล่องเครื่องมือ Tools Box ของผู้ใช้งาน ที่ภายในกล่องจะมีคำสั่งหรือเมนูการควบคุม ประสิทธิภาพ หรือจำกัด หรือเพิ่มความสามารถในการใช้งาน ที่ user หรือเราคนใช้งาน ต้องศึกษา และใช้งานให้ถูกต้อง จึงจะทำให้เรา สามารถใช้งาน iPAd Air 2 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Control Panel for iPad Air 2 is Setting.

For new persons who just got a new iPad Air 2 I would recommend to check out the Setting because the setting is a control center for almost everything we want to control our device.
How to check for the Setting.
1 On Home Screen Tap Setting icon
2 Take a look for a list of menu on the left and the right pane.
3 Tap to explore each menu in order to learn and get used to them.
 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า