พัฒนาโปรแกรมด้วย TurboC++ for Windows

TurboC++ for Windows เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงของ Borland Turbo C++ ที่สามารถรันบนวินโดว์ปัจจุบันอย่างVista, 7 และ 8 ได้ โดยมีการปรับปรุงและแก้ไข Bugs ต่างๆ ให้สามารถทำงานกับวินโดว์รุ่นปัจจุบันได้อย่างไม่มีปัญหา


Borland ประสพความสำเร็จอย่างมากในการเปิดตัว Turbo และ Borland C++, ถือว่าเป็นภาาษา ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดใน IDE platforms สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมสมัครเล่น และมืออาชีพ ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านๆ มา Turbo C++ ได้มีการพัฒนาและหยุดการพัฒนาสลับกันไป จนสุดท้าย ได้ข้อสรุปการพัฒนาออกมาเป็น C++ Builder, ภายใต้การดูแลของ Embarcadero.

หากไม่นับการเปลี่ยนผ่านของโปรแกรม แน่นอนว่า ยังมีนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลก ที่ยังคงพัฒนาโปรแกรมด้วย Turbo C++. ซึ่งไม่รองรับการทำงานบนวินโดว์รุ่นใหม่ๆ โดยมีความพยายามในการใช้ตัวช่วย อย่าง เช่น Dosbox เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเดิม Dos


นับเป็นทางเลือก ที่เชือถือได้มากที่สุด ในการแก้ไขปัญหาของ Turbo C++ ที่ไม่รองรับ Windows Vista, 7 and 8 ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องพึ่งตัวช่วยอย่าง Dosbox รวมทั้งการปรับแต่ง Code หรือรหัส เพื่อให้ทำงานได้


TurboC++ for Windows รวมชุดมากับ IDE; รวมทั้งตัวแปลภาษา ตัวแก้ไขบัก และ DOS shell, breakpoints, code inspection, watches, tracing, to name the most important ones. นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างงานหรือ project samples ซึ่งทำงานในโหลด full screen mode เท่านั้น

ข้อดีของ TurboC++ for Windows มีมาก นอกจากรองรับการทำงานกับวินโดว์ใหม่ๆ แล้ว ยังมีการติดตั้งใช้งานที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น


สำหรับนักศึกษา หรือผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย TurboC++ for Windows ก็โหลดกันได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า