สร้างนามบัตรจากแม่แบบด้วย Word2010

เราสามารถใช้โปรแกรม Word ในการสร้างนามบัตร จากแม่แบบที่ทางโปรแกรมออกแบบไว้ให้แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีโปรแกรม ออกแบบสารพัดประโยชน์อย่าง Microsoft Publisher , จัดเป็นโปรแกรมทำนามบัตรโดยตรงก็ดีเลยแต่ถ้าไม่มีโปรแกรม Publisher และกำลังจะใช้โปรแกรม Word ในการทำนามบัตร ทางเลือกที่ง่ายสุดคือ การเลือกใช้แมาแบบนามบัตร ที่สามารถดาวโหลดได้จาก template จากเว็บ Office.com. ตามตัวอย่างที่แสดง business card shown here เป็นแม่แบบที่ได้จาก Office.com. การใช้แม่แบบหรือ เทมเพลต a template, สามารถใส่ภาพประกอบบนนามบัตร เช่น โลโก้ ร้าน หน่วยงาน

ความง่ายของการใช้แม่แบบนามบัตร จาก office.com จะใช้เวลาแค 3 นาทีเท่านั้น ก็จะเรียบร้อย
ข้อความอย่างเดียว?


ถ้าเราต้องการเพียงข้อความบนนามบัตร ไม่มีรูปภาพประกอบ เราสามารถใช้การสร้างจดหมายและป้าย Envelopes and Labels ที่มีการปรับขนาดให้พอดีกับนามบัตรมาตรฐานทั่วไป หรือขนาดตามที่เราต้องการ

ถ้าคุณใช้งาน Word 2010 หรือ Word 2007, ตรวจสอบขนาดของนามบัตรที่เราต้องการ แล้วจดโน้ต ขนาด กว้าง ยาว แปะไว้ก่อน ก็ได้

จากนั้นบนเมนูคลิกที่ Mailings tab, และคลิก Labels. การส่งจดหมาย/ป้ายผนึก

คลิก Options. หรือตัวเลือกในช่องผู้จำหน่วยป้ายชื่อ เลือกรายการ ตามต้องการ

ในช่อง หมายเลขผลิตภันฑ์ เลือกขนาด ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง


ในช่องที่อยู่ ระบุ ข้อความตามที่เราต้องการลงไป ข้อมูลติดต่อของเรา พวก ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ

หากต้องการปรับแต่ง ชนิดอักษร สีอักษร รูปแบบฟอนต์ ให้ระบายหรือเลือกข้อความที่ต้องการ จากนั้นใช้การ คลิกเม้าส์ขวา เพื่อเรียกคำสั่งในการทำงานขึ้นมาเราสามารถปรับตำแหน่ง ให้กึ่งกลาง หรือ ชิดซ้ายขวา


หลังปรับแต่งตามที่ต้องการ ขั้นตอนต่อไป คือการสั่งพิมพ์ โดยการคลิกที่ พิมพ์ หรือ คลิกที่คำสั่ง เอกสารใหม่ New Document และบันทึกหรือ save งานของเราไว้พิมพ์ทีหลัง

Source http://blogs.office.com/2011/01/18/business-cards-in-word/

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า