การรวมไฟล์ Office ด้วย โปรแกรม Adobe Acrobat XI Pro ให้เป็น ไฟล์ PDF

ข้อดีของการแปลงไฟล์สำนักงาน Office เช่น .doc .excel,.ppt เป็นต้น ให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อความสะดวกในการรับส่งข้อมูล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก็คือ ไฟล์ที่ได้จากการแปลงจะมีขนาดเล็กกว่าเดิม หลายสิบเท่า เช่นของเดิมขนาด 50 MB หากแปลงเป็นไฟล์ PDF จะลดเหลือแค่ 1 MB โดยประมาณครับ

ซึ่งจะทำให้การรับส่งไฟล์ หรือการแนบไฟล์ไปกับจดหมายหรือ อีเมล์ internet mail เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว กว่าการส่งโดยไม่มีการแปลงเป็น PDF มากมาย

การแปลงไฟล์เอกสาร เป็น PDF สามารถทำได้ง่ายๆ ได้หลายวิธี หลายโปรแกรม และหลายแนวทางขึ้นอยู่กับความถนัด และความชำนาณของผู้ใช้งานเป็นหลัก เช่น แปลงจากโปรแกรม Save as หรือ บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล PDF โดยตรง  สำหรับเนื้อหาในวันนี้ จะแนะนำ

การรวมไฟล์ Office ด้วย โปรแกรม Adobe Acrobat XI Pro ให้เป็น ไฟล์ PDF.
ตามขั้นตอนและภาพประกอบดังนี้ 
ซึ่งจะมีจุดเด่น คือการต่อไฟล์หลายไฟล์ หรือหลายๆ นามสกุล ให้มาเป็นไฟล์ PDF โดยไม่กระทบต้นฉบับมากนัก คือคงสภาพเดิมมากที่สุด และง่ายในการทำงาน และการจัดการ เช่น การเรียงหน้าใหม่ การสลับหน้า การลบหน้า ฯลฯ เป็นต้น

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat XI Pro จากเว็ปไซต์

และทำการติดตั้ง

2. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยให้เปิดโปรแกรมให้เลือกที่คำสั่ง Combine Files into PDF. (ตามภาพ)


3.ทำการเลือกไฟล์ที่จะนำมารวม โดยเลือกที่คำสั่ง Add Files.


4.เมื่อทำการเลือกไฟล์ที่จะนำมารวมกันได้แล้ว สามารถจัดเรียงลำดับ ก่อนหลังได้โดย คลิ๊ก (ซ้าย) ค้าง แล้วลากขยับไปวางที่ต้องการ

5.รวมไฟล์

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า