สร้างการ์ตูนอนิเมชั่นด้วยฟรีแวร์ Stykz

สร้างภาพเคลื่อนไหว Animation โดยฟรีแวร์ Stykz เหมาะสำหรับผู้สนใจสร้างงาน Animation โดยพื้นฐานทั่วไป สำหรับการนำนิทานของคุณเอง หรือบอกเล่าเรื่องราวหรือตัวละครของคุณ ในรูปแบบของภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่คุณสามารถศึกษาและทำได้ด้วยตนเอง
จุดเด่นของโปรแกรมก็คือ
ไม่มี Ads หรือ โฆษณาแอบแฝง จากผู้ให้บริการ แต่ถ้าใครต้องการจะสนับสุนนก้สามารถทำโดยการบริจาคหรือ Donate ที่เว็บไซต์ชองผู้พัฒนาเท่านั้นเอง
เป็น Multi-Platform Animating โปรแกรมรองรับการทำงานหลาย OS เช่น Windows,Mac,Linux
สนใจดาวโหลด Stykz
ในหน้าต่างการดาวโหลด จะมี 3 ตัวเลือกให้เลือกดาวโหลด คือ  Windows,Mac,Linux
เริ่มต้นการดาวโหลดและติดตั้งใช้งาน
สามารถโหลดและติดตั้ง ได้อย่างรวดเร็ว
เปิดโปรแกรมขึ้นมา
เริ่มสำรวจหน้าตาการทำงาน
หากต้องการจะเริ่มทำตามตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทาง สามารถ คลิกที่บทเรียนช่วยสอนการวาดตัวการ์ตูนแรก ดูก่อน บทเรียน 
This tutorial will show you how create a simple waving animation; it will teach you the principles of frame-based animation and how to use certain parts of the Stykz program
บทเรียนจะช่วยสอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ โดยเน้นหลักการเคลือ่นไหวที่ใช้เฟรม หรือ กรอบ มาเป็นตัวกำหนด

Launch Stykz (if it isn't already open), and from the Welcome Center, click on Default Document. (If the Welcome Center is not open, choose File > New from the menu bar.)

Assuming that the Starting Figure set in the Preferences window (Preferences > General > New Document Settings > Starting Figure) is "Stykz Figure", your document window should look like this:
เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิกที่ค่า Default Document
Make sure the Select tool (the topmost tool in the Tool Palette window) is selected; if not, click on it to select it.
ดูว่าเครื่องมือในการเลือก ถูกเลือก

Creating the First Frame

เริ่มต้นสร้างเฟรมที่ 1 ก่อน 
The figure on the Stage (the document window) has red and yellow circles and black lines. The circles are called nodes, and the lines and circles are called segments. The red nodes are used to rotate the attached segment(s) and are called pivot nodes. The yellow one is used to move the figure around the Stage and is called the drag node.
รูปร่างบนหน้าจอ จะมีปุ่มวงกลมเล็ก สีแดง เหลือง และเส้นสีดำ วงกลมจะเรียกว่า Node เป็นจุดเชื่อมต่อของวัตถุ และวงกลทกับเส้นรวมกันจะเรียกว่า Segments โดย Node สีแดง ใช้สำหรับการหมุน แขนขา หรือเซกเม้นต์ที่มาต่อ ซึ่งทางเทคนิคเรียกว่า Pivot Node หรือจุดหมุน ส่วน จุดสีเหลือง สำหรับการเคลื่อนที่ไปรอบๆ จอ ทางเทคนิคเรียกว่า Drag Node
Click on the drag node and drag the figure to the lower-left corner of the Stage:
เริ่มโดยการปรับตำแหน่งของตัวละคร โดยคลิกที่แดรกโนด ลากลงมาด้านล่างซ้าย  

As soon as you release the mouse button, the thumbnail representation of the Stage for the current frame is automatically updated
หลังจากปล่อยเม้าส์ ภาพปัจจุบันก็จะแสดง update ในเฟรม ตามที่เราทำทันที 

Create Another Frame

สร้างเฟรม ที่ 2 ต่อ 
Click on the New Frame button in the Frames palette to create a new frame.
โดยการคลิกที่ปุ่ม New frame
The Stage will not appear to change, but the Frames palette will get another thumbnail entry and the red border will be around Frame 2, indicating that it's the current frame:
จอภาพจะปรากฏเฟรมที่ 2 ขึ้นมา เป็นภาพย่อ Thumbnail และมีขอบสีแดงรอบรอบ แสดงว่าเป็นเฟรมที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน

Move the Figure

ย้ายตำแหน่งของรูปร่าง 
Drag the figure about 1/4 of the way across the stage; as you start dragging, you'll see a gray version of the figure from the previous frame displayed - this is called an onionskin, and it is used for positioning the figure on the current frame relative to the one on the previous frame:
ขยับรูปร่างไปทางขวามือ 1/4 ของหน้าจอ เราจะเห็นภาพเดิมของรูปร่างคงตำแหน่งเดิมไว้ ทางเทคนิคเรียกว่า onionskin เปลือกหอม ซึ่งจะใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของรูปร่างในเฟรมล่าสุดให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กันนั้นเอง

 

Create Frames 3 and 4

สร้างเฟรมที่ 3 และ 4
Create Frames 3 and 4 just like we created Frame 2: click the Next Frame button in the Frames palette, drag the figure another 1/4 of the way across the stage, and then do it one more time. You'll end up with the Stage looking like this:
คลิก Next Frame ขยับรูปร่างออกไป ตามลำดับ 1/4 ของหน้าจอ จนได้ภาพย่อของเฟรม ตามภาพ 

Make the Figure Wave

การทำให้รูปร่างขยับโบกมือขึ้นลง 
To make the figure wave, you will need to click on the pivot node on the left arm and drag it upwards - this will cause the arm to pivot around the elbow. Release the mouse when it's about where shown in the image below:
โดยการคลิกที่ จุดหมุน Pivot node ที่แขนซ้ายของรูปร่าง แดรกขึ้นไปเล็กน้อย ทำให้ดูเหมือนข้อแขนขยับโดยมีข้อศอกเป็นจุดหมุน

Click New Frame, and then move the arm again:
คลิก New Frame และขยับแขนไปอีกครั้ง

Then do it again several more times, moving the arm back and forth. Your Frames Palette will look something like this:
ทำเพิ่มอีกหลายๆ เฟรม และขยับแขน ขึ้นลงไปมา ดูในกรอบควบคุมเฟรม จนได้ภาพประกอบประมาณด้านล่าง

Playing Your Animation

ทดลองเล่นภาพเคลื่อนไหว 
คลิกที่ปุ่ม Play บนแถบควบคุมเฟรม จะเปิดหน้าต่างการแสดงขึ้นมา พร้อมเมนูควบคุมการเล่น หากต้องการเล่นต่อเนื่องให้เลือก Loop 
That's it! You created your first animation! (OK, it wasn't a great animation, but that comes later when you've built up your skills. :-D )
There's a lot more you can do with Stykz, but at least this gives you the basics to start animating!
เป็นการเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพยนตร์การตูนอนิเมชั่น พื้นฐาน อาจจะยังไม่สวยงามหรือน่าสนใจ ซึ่งต้องการรายละเอียดและองค์ประกอบ เช่น บา ฉาก ตัวละคร ดนตรี ฯลฯ อีกหลายๆ ส่วน
สำหรับบทนี่้ เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทาง สำหรับท่านที่สนใจงานด้านนี้ ไปพัฒนา ศึกษาและต่อยอดต่อไป 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า