5 วิธีในการแก้ปัญหา Google Play Store

ปัญหาใช้งานกูเกิล  Play Store เช่น เปิดไม่ออก หรือดาวโหลดแอพไม่ได้ แฮงค์ ค้าง ติดขัด ฯลฯ ทำให้ผู้ใช้งาน ไม่สามารถดาวโหลดแอพต่างๆ จาก Play Store ได้  ซึ่งพอจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหา ได้หลากวิธี ดังต่อไปนี้

1ล้างหน่วยความจำ Cache

แตะที่ Settings > Apps. แตะที่ All > Google Play Store จากนั้นก็เคลียร์แคช ทั้งหมด

2 เคลียร์ข้อมูล Data

แตะที่ Settings > Apps. แตะที่ All > Google Play Store จากนั้นก็เคลียร์ดาต้า

3 ล้างแคชและดาต้าของ Google Play Services

แตะที่ Settings > Apps. แตะที่ All > Google Play Servisce จากนั้นก็เคลียร์แคชและดาต้า

4 เปิด download manager

แตะที่การตั้งค่า Settings > Apps / Application Manager > All > Download Manager

5 คืนค่าโรงงานผลิต a factory data reset

แตะที่การตั้งค่า Settings > Backup & reset>Factory data reset'

หมายเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหานี้ เจ้าของเครืองสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำ ได้ตามลำดับ จากเบามาหาหนัก โดยในวิธีที่ 5 การคืนค่าโรงงานนั้น แนะนำให้มีการ สำรองหรือ Back up ข้อมูลของเราไปเก็บไว้ที่บัญชีผู้ใช้งาน Google Store ของเราก่อน ในการลงทะเบียนใช้งาน Android Phone ครั้งแรก จะใช้ email บัญชีของ gmail.com ของเรา หลังจากที่เรา Reset ค่าเดิมแล้ว ปัญหาทุกอย่างควรจะจบและหมดไป และเราต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่ ด้วยบัญชีอีเมลเดิมของเรา ข้อมูลต่างๆ ที่เราสำรองไว้ ก็จะถูกซิงค์ และเรียกกลับอัตโนมัติ ได้ Best 5 Solution for solving Android Play Store Problems


Solution 1  Clear the Google Play Store cache
On Home Screen Tap Settings > Apps. Tap All > Google Play Store then finally tap the Clear Cache button
Solution 2 Clear out your Play Store data
Tap Settings > Apps. Tap All > Google Play Store then  tap Clear Data button

Solution 3 Clear data and cache on Google Play Services
Settings > Apps > All > Google Play services then tap the Clear Cache button
Solution 4 Enable download manager
Settings > Apps / Application Manager > All > Download Manager.
Solution 5 a factory data reset on your smartphone

Settings > Backup & reset, then make sure the 'Back up my data' slider is on. 
Now go to  Backup & reset menu again 
Tap the 'Factory data reset' button at the bottom. 
Confirm that you want to do this, and you phone will be as good as new. 
Your backed up data will be restored when you log back into your Google account with your G-mail account.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า